Przejdź do treści

Za nami pierwsze spotkanie w ramach Szkoły lidera 4.0


  • Uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach związanych z zagadnieniami czwartej rewolucji przemysłowej.
  • Musimy nauczyć się, w jaki sposób łączyć zasoby cyfrowe z fizycznymi – podkreślał ekspert PPP w czasie pierwszego spotkania zorganizowanego w ramach Szkoły lidera 4.0.
  • Następne zjazdy zostaną poświęcone m.in. sztucznej inteligencji, big data oraz strategii cyfrowej.

Przemysł przyszłości to dane – zaznaczał ekspert PPP, dr Piotr Kaczmarek-Kurczak podczas pierwszego modułu szkolenia organizowanego we Wrocławiu, w czasie pierwszego zjazdu kursu Szkoła lidera 4.0. – Najważniejszą tezą koncepcji przemysłu 4.0 jest stwierdzenie, że jeśli chcemy stworzyć prawdziwe przedsiębiorstwo przyszłości to musimy się nauczyć łączenia zasobów cyfrowych z zasobami fizycznymi – uzupełniał. Dlatego uczestnicy wydarzenia poznawali nie tylko metody wykorzystania technologii, np. druku 3D, ale przede wszystkim sposoby takiego projektowania przedsiębiorstwa i jego procesów, by firma mogła skutecznie pozyskiwać, integrować, przesyłać i wykorzystywać dane:

W związku z tym pierwszy moduł szkolenia skupiał się na wskazaniu, w jaki sposób w przemyśle 4.0 (zgodnie z modelem RAMI 4.0) od warstwy biznesowej można dojść do zarządzania konkretnymi zasobami firmy (pracownikami, maszynami) oraz na omówieniu dwóch najważniejszych pojęć wykorzystywanych w rozwijaniu przedsiębiorstwa przyszłości: budowania łańcuchów i sieci wartości oraz opracowywania cyfrowych modeli biznesowych – dodał Kaczmarek-Kurczak.

Z kolei dr Rafał Trzaska omówił siedem transformacji cyfrowych opisanych w modelu ADvanced MAnufacturing (ADMA) w opracowywaniu strategii cyfryzacji oraz tworzeniu modeli biznesowych. Drugiego dnia wydarzenia uczestnicy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych we współpracy z Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych działającym na Politechnice Wrocławskiej. Cały zjazd przygotowaliśmy w kooperacji z wrocławskim DIHem Level 4.0, zrzeszającym Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny oraz firmy Balluff i TestArmy Group.

Kolejne szkolenia już w październiku

Dwa następne zjazdy w ramach Szkoły lidera 4.0 są zaplanowane na pierwszy i trzeci weekend października. Podczas najbliższego wydarzenia organizowanego w Gdańsku, specjaliści poruszą tematy związane z big data i sztuczną inteligencją. Uczestnicy trzeciego, przygotowywanego w Poznaniu, poszerzą wiedzę z zakresu strategii cyfrowej oraz technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Zapisani na kurs będą mogli skorzystać z doświadczenia ekspertów PPP w prowadzeniu cyfrowych zmian, ale również bezpośrednio zapoznać się z omawianymi rozwiązaniami. Miejsca spotkań są dobierane tak, by umożliwić zapewnienie odpowiedniego zaplecza szkoleniowego oraz demonstracyjnego dla różnych technologii. Forma wydarzeń ma na celu ułatwić stosowanie aktywizujących metod kształcenia tj. warsztatów, analizy studiów przypadków, burzy mózgów oraz tzw. problem-based learningu (ang. uczenia opartego na rozwiązywaniu problemów).

Szkoła lidera 4.0

Szkoła lidera 4.0. to stacjonarny kurs szkoleniowy skierowany do kadry menadżerskiej średniego i wysokiego szczebla, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli firm do planowania i przeprowadzenia procesu transformacji cyfrowej. Program, stworzony we współpracy z Polską Siecią Hubów Innowacji Cyfrowych, skupia się na dwóch modułach szkoleniowych – biznesowo-organizacyjnym i technologicznym. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a 15 uczestników szkolenia zostało wyłonionych podczas rekrutacji. Korzyściami z udziału w wydarzeniu jest nie tylko większa wiedza merytoryczna i praktyczna, która pozwoli na zarządzanie projektami transformacji cyfrowej, ale również przygotowanie wstępnych strategii cyfryzacji oraz wsparcie ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na