Przejdź do treści

Wyniki Polski w rankingu DESI 2021


  • Polska zajęła 24 miejsce w zestawieniu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego przygotowanym przez Komisję Europejską.
  • Mimo że wiele obszarów ma wyższe noty niż przed rokiem, sama pozycja nie wzrosła, ponieważ działania z zakresu cyfryzacji w 2020 roku zintensyfikowały wszystkie państwa.
  • Na podium są: Dania, Finlandia i Szwecja.

Autorzy zestawienia tłumaczą, że Polska poprawiła wiele wskaźników składających się na główny indeks, ale podobne zmiany z powodu pandemii COVID-19 zaszły w innych państwach, przez co ogólna pozycja kraju nie poprawiła się – w podsumowaniu zajęliśmy 24 miejsce, wyprzedzając Grecję, Bułgarię i Rumunię. Na czele znalazły się: Dania, Finlandia i Szwecja. Warto odnotować, że tym razem w rankingu uwzględniono 4 kategorie (kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowej i cyfrowe usługi publiczne) zamiast dotychczasowych 5. Jak czytamy w opracowaniu, modyfikacja wynika z chęci dostosowania DESI do dwóch inicjatyw z zakresu digitalizacji: Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Kompasu cyfrowej dekady. Obecnie dziedziny pokrywają się z głównymi kierunkami wyznaczonymi przez Komisję Europejską w „Kompasie”, tj. umiejętnościami, bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturą, transformacją firm oraz cyfryzacją usług publicznych.

Integracja technologii cyfrowej

Nieco ponad połowa (52%) małych i średnich firm działających nad Wisłą stosuje technologie cyfrowe na co najmniej podstawowym poziomie. Co 3 przedsiębiorstwo wymienia informacje drogą elektroniczną. 8% używa dużych zbiorów danych, 15% chmury obliczeniowej, a 18% – sztucznej inteligencji. E-faktury wykorzystuje 13% organizacji, taki sam odczyt dotyczy sprzedaży internetowej prowadzonej przez MŚP. Wśród firm, które używają technologii cyfrowych na średnim lub wysokim poziomie, 60% prowadzi działania proekologiczne z pomocą ICT. Wymienione wartości pozostają poniżej średniej unijnej. W sumie, w kategorii dotyczącej integracji technologii cyfrowej przez przedsiębiorstwa, Polska zajęła 24 miejsce.

Kapitał ludzki

44% osób w wieku 16-74 lat ma przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (średnia wspólnotowa to 56%). Natomiast kompetencjami ponadpodstawowymi cechuje się 21% osób z wskazanego przedziału. Autorzy raportu przyjrzeli się także udziałowi specjalistów ICT w ogóle zatrudnionych – nad Wisłą wyniósł 3,4% (4,3% w UE). Wśród ekspertów zajmujących się teleinformatyką 15% to kobiety. Z zakresu ICT swoich pracowników szkoli 18% przedsiębiorców. 3,8% absolwentów w Polsce to osoby, które ukończyły kierunki związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Usługi publiczne i infrastruktura

Z cyfrowych usług publicznych skorzystało 49% użytkowników internetu. Dostępność rozwiązań dla obywateli oceniono na 65 punktów (na 100 możliwych), podobny indeks dotyczący firm wyniósł 67. W tej kategorii Polska uplasowała się powyżej średniej unijnej, jeśli chodzi o wstępnie wypełnione formularze internetowe oraz poziom otwartości danych. Jako kluczowe osiągnięcie w dziedzinie cyfrowych usług publicznych, autorzy raportu przywołują wprowadzenie możliwości posługiwania się cyfrowym prawem jazdy za pomocą aplikacji mObywatel. Z publikacji dowiadujemy się, że o 4 miliony wzrosła liczba osób korzystających Profilu Zaufanego. W przypadku łączności, ponadprzeciętne wyniki Polski dotyczą zasięgu 4G, stałych sieci o bardzo dużej przepływności i używania łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s.

O raporcie

Komisja Europejska przygotowuje Digital Economy and Society Index od 2014 roku. Cele corocznych raportów jest ułatwienie państwom członkowskim określenie działań niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. DESI dostarcza także informacje o ogólnym poziomie realizacji polityki cyfrowej w Unii Europejskiej – wraz ze zmianami w poszczególnych krajach, wzrosła unijna średnia, która osiągnęła 50,7% (po dostosowaniu, ubiegłoroczna wyniosła 46,3%). Choć w ubiegłym roku Polska była jedno miejsce wyżej w rankingu, to sam wynik się polepszył – z 37,6% do 41%. W portalu publikowaliśmy podsumowanie danych dotyczących naszego kraju z ubiegłorocznego zestawienia.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na