Przejdź do treści

Technologia z przyszłością: Usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery


W laboratoriach Massachusetts Institute of Technology powstała koncepcja systemu, który skutecznie wychwytuje i magazynuje duże ilości dwutlenku węgla, wykorzystując do tego ogromne przemysłowe wieże chłodnicze. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem pierwszego tego typu systemu na ogromną skalę, który będzie wychwytywał kilka milionów ton dwutlenku węgla z atmosfery rocznie.

Technologia zakłada wychwytywanie cząsteczek dwutlenku węgla dzięki dodaniu określonych substancji do wody w przemysłowych wieżach chłodniczych. Zmagazynowany dwutlenek węgla ma być następnie odsprzedawany firmom wykorzystującym go w procesach przemysłowych. Co ważne, cały system zużywa stosunkowo niewiele energii, która ma pochodzić w całości ze źródeł odnawialnych.

W poszukiwaniu rozwiązania energetycznie i ekonomicznie efektywnego

Doświadczenia wielu państw pokazują, że dla skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym nie wystarczy samo ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – konieczne jest również wdrażanie urządzeń i systemów, które pozwolą na stałe usuwać dwutlenek węgla z atmosfery oraz magazynować go, np. pod ziemią. Wykorzystanie rozwiązań umożliwiających wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla na masową skalę pozwoliłoby znacznie ograniczyć stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, a być może nawet uniknąć negatywnych skutków zmian klimatycznych w przyszłości. Instalacje tego typu mogą w przyszłości okazać się koniecznością również dla wielu firm, aby możliwe było osiągnięcie przez nie zerowej emisyjności.

Czyste powietrze dobrem publicznym

Czyste powietrze stanowi dobro publiczne, a usuwanie gazów cieplarnianych powinno stanowić nieodłączny element efektywnej, światowej gospodarki odpadami. Jeśli systemy wychwytywania dwutlenku węgla udałoby się upowszechnić, podmioty generujące zanieczyszczenia mogłyby łatwo zrekompensować wyrządzone szkody – poprzez finansowanie likwidacji generowanych przez siebie emisji. Droga do czystego powietrza wydaje się zatem coraz bardziej przejrzysta.

Więcej na temat systemów do wychwytywania dwutlenku węgla, opracowanych w MIT znajduje się TUTAJ.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na