Przejdź do treści

Transformacja cyfrowa i odporność: nieśmiałe oznaki ożywienia na rynkach międzynarodowych


Transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem ogólnej strategii transformacji biznesowej i chociaż nie jest jedynym czynnikiem, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu lub porażki wszelkich wysiłków transformacyjnych. Odpowiednie technologie – w połączeniu z ludźmi, procesami i operacjami – dają organizacjom możliwość szybkiego dostosowania się do zakłóceń i / lub możliwości by sprostać nowym i zmieniającym się potrzebom klientów, a także by napędzać przyszły wzrost i innowacje, często w nieoczekiwany sposób.

Transformacja cyfrowa integruje każdy poziom i funkcję w nowoczesnym biznesie. Inteligentne technologie zapewniają organizacjom niezbędne narzędzia, których potrzebują, aby przetrwać i rozwijać się. Transformacja cyfrowa poprawia również wydajność i produktywność: urządzenia i maszyny sieciowe IoT stale przesyłają dane, dzienniki maszyn i raporty wydajności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki dane te mogą wspierać konserwację predykcyjną, skracać przestoje i dostarczać szczegółowych informacji w celu uzyskania bardziej produktywnych i wydajnych przepływów pracy. Transformacja cyfrowa zapewnia głęboki wgląd w proces podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym i wspiera solidną i konkurencyjną strategię rozwoju firmy. Kiedy firmy digitalizują swoje operacje i optymalizują swoje usługi za pomocą połączonych technologii, znajdują nowe sposoby łączenia się i współpracy oraz usprawniania przyszłych strategii rozwoju biznesu. Transformacja cyfrowa wspiera również zwinność i odporność na zakłócenia.

Wysoki stopień cyfryzacji chroni przed nierównowagą gospodarczą

Kilka instytutów badawczych zbadało, kto najlepiej poradzi sobie ze skutkami pandemii – także po to, by wyciągnąć wnioski na kolejne kryzysy. Pandemia COVID-19 rzuciła światło na wiele luk w nowoczesnych procesach i modelach biznesowych. Ale była to tylko jedna z wielu zmian kulturowych, gospodarczych, politycznych i rynkowych, z którymi firmy coraz częściej borykają się w ciągu ostatnich kilku lat. Współczesne firmy szukają teraz transformacji cyfrowej, aby wyposażyć się w narzędzia do szybkiego rozwoju nowych produktów i usług oraz analizy predykcyjne, aby lepiej przewidywać nadchodzące zakłócenia, zmiany rynkowe, ale również nadarzające się możliwości. Czynnik ten stał się bardzo ceniony zwłaszcza w ostatnich miesiącach, ze względu na zaburzenia związane z przerwaniem łańcucha dostaw surowców z obszaru euroazjatyckiego.

Globalny przemysł produkował mniej na początku trzeciego kwartału 2022 roku. W lipcu całkowita produkcja spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca, szczególnie w branży motoryzacyjnej i energetycznej. Chociaż powinniśmy racjonalnie oczekiwać, że gospodarka europejska może popaść w recesję w drugiej połowie roku, głównie z powodu niedoborów energii, który dotyka głównie kraje o wysokim poziomie uprzemysłowienia energochłonnego, pewne pozytywne sygnały płyną z sektora produkcji towarów i usług opartych na komponentach cyfrowych.

Rynek półprzewodników

Sektor półprzewodników do końca obecnego i w przyszłym roku będzie nadal rósł, choć w tempie niższym niż oczekiwano na początku 2022 r. Instytut badawczy Semiconductor Intelligence obniżył szacunki wzrostu sektora półprzewodników z 15% w lutym ubiegłego roku do 9%, natomiast IC Inside przewiduje + 11% a Future Horizons przewiduje zakres od +6 do + 10%. Prognozy na 2023 r. są wyraźnie inne, nawet jeśli niepewność ram gospodarczych i geopolitycznych nie pozwala nam mieć jasnej wizji na tak długi okres. W każdym razie na przyszły rok, podczas gdy niektóre firmy badawcze, takie jak Gartner, Semiconductor Intelligence i WSTS, spodziewają się umiarkowanego wzrostu (od 3 do 5,1%), Future Horizons odnotowuje spadek o 22%.

Jeśli chodzi o firmy – cztery z czternastu czołowych firm (Intel, Qualcomm, Nvidia i Texas Instruments) spodziewają się niższych przychodów w drugim kwartale 2023 roku, ze względu na przedłużające się blokady w Chinach. Sześć z czternastu największych firm, produkujące wielokanałowe układy scalone wykorzystywane w wielu zastosowaniach w świecie motoryzacyjnym (pojazdy elektryczne wszystkich typów MHEV, HEV, PHEV i BEV itp.), przemysłowych (systemy magazynowania energii) i konsumenckich (np. BMS) rowery elektryczne, domowe magazynowanie energii itp.), spodziewa się jednak wzrostu przychodów w drugim kwartale 2023 roku od 3 do 7%.

Dane te są wspierane przez prognozę ożywienia sektora motoryzacyjnego w segmencie produkcji pojazdów elektrycznych. Niedobory półprzewodników samochodowych prawdopodobnie utrzymają się co najmniej do roku 2023. Chociaż kilku producentów samochodów wskazuje, że wracają do pełnej produkcji, większość zgłasza ciągłe niedobory. Niedobory uniemożliwią producentom samochodów wyprodukowanie wystarczającej liczby pojazdów, aby zaspokoić popyt w 2022 i 2023 r., co spowoduje utrzymanie wysokich cen większości pojazdów. Producenci samochodów i dostawcy półprzewodników starają się jednak zapobiec tak poważnym niedoborom w przyszłości dostosowując swoje modele zapasów just-in-time i ściślej współpracując również z dostawcami półprzewodników, aby komunikować swoje krótko i długoterminowe potrzeby.

Rynek ITC

Natomiast, pierwsze – aczkolwiek słabe – oznaki ożywienia w sektorze teleinformatycznym, spodziewane w III i IV kwartale 2022 r. z perspektywą do 2023 r. dla głównych graczy na rynku międzynarodowym, pochodzą już z Włoch. Digital Value, grupa działająca w sektorze ICT dla segmentu publicznego i prywatnego, notowana na giełdzie Euronext Growth, wzrosła w pierwszej połowie 2022 r. z przychodami w wysokości 337,2 mln euro, w porównaniu do 56,9 mln w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. (+20,3%), potwierdzając „dwucyfrowy wzrost przez siedem kolejnych semestrów”. Siłą napędową wzrostu był sektor cyfrowej transformacji biznesowej, który osiągał przychody w wysokości 112,3 mln euro (+59,4%), co stanowi 33% skonsolidowanych przychodów. Ta linia biznesowa obejmuje Edge Computing, analizę Big Data oraz platformy chmurowe i programowe, a także usługi integracyjne i bezpieczną komunikację wideo. Działalność Next Generation Data Center, która reprezentuje historyczny rynek Digital Value, wygenerowała przychody do 142,7 mln euro, potwierdzając 42% całkowitych przychodów. W odniesieniu do głównych rynków docelowych, wartość cyfrowa wygenerowała 34,3% przychodów w sektorze TelCo & Media, 32,2% w sektorze Industry & Finance, 23,1% w Centralnej Administracji Publicznej i 10,4% w Lokalnej Administracji Publicznej.

Osłabienie gospodarki na poziomie globalnym, nawet jeśli wymusza również rewizję prognoz przychodów firm działających w sektorze ICT, to jednak – w drugiej połowie 2022 roku wydaje się nie wpływać na odporność dostawców usług cyfrowych charakteryzujących się wysokim poziomem specjalizacji.

Rynek Digital Health

Poza słabymi oznakami ożywienia w makrosektorze motoryzacyjnym, które mogą napędzać ożywienie sektora przemysłowego z cyfrową wartością dodaną, jednym z sektorów niszowych, który z pewnością wykazuje doskonałą odporność na skomplikowane warunki rynkowe, jest sektor cyfrowej opieki zdrowotnej. Cyfrowa opieka zdrowotna okazuje się ważnym sektorem na poziomie tak przemysłowym jak i technologicznym, charakteryzującym się przewagą innowacyjnych MŚP dostosowanych do internacjonalizacji, fuzji i przejęć.

Jedna z historii sukcesu w sektorze start-upów cyfrowej opieki medycznej już w 2022 roku pochodzi z naszego regionu Europy. Kilo Health z Wilna na Litwie jest wiodącą firmą w sektorze cyfrowego zdrowia i wellness, z ponad 15 produktami i ponad 4 milionami klientów na całym świecie. Według rankingu FT1.000 z Financial Times na rok 2022, jest drugą najszybciej rozwijającą się firmą w Europie oraz drugą najszybciej rozwijającą się firmą w Europie Środkowej według listy Deloitte Technology Fast 50. Należy do Matter Community, HealthXL i DTx Alliance. Kilo Health ma ponad 600 ekspertów i biura w 5 europejskich miastach. Medical Score, Tyler Health, Pulsetto i Revolab to tylko niektóre z firm IT w służbie zdrowia, w które Kilo Health do tej pory zainwestowało ponad 2 miliony euro. Dzięki współzałożycielowi programu i akceleratorowi startupów, Kilo Ventures nieustannie poszukuje nowych firm, które dołączą do swojego ekosystemu.

Technologia, innowacje i dzielenie się wiedzą jako szansa dla sektora B&R

Innym sektorem, który wydaje się być odporny na turbulencje zewnętrzne, jest sektor związany z cyfrową transformacją dystrybucji energii w kierunku pełnej automatyzacji sieci dystrybucyjnej, dzięki aplikacjom pozwalającym na zdalne sterowanie i zarządzanie sieciami cyfrowymi. Nowe oprogramowanie umożliwia personelowi przydzielonemu do zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych wgląd w system dystrybucji w czasie rzeczywistym, co pozwala na terminową weryfikację funkcjonowania wszystkich komponentów i ich bezpośrednie zdalne zarządzanie. Cyfrowa transformacja sieci jest warunkiem technicznym pozwalającym na przyjęcie i zarządzanie np. wymiennością odnawialnych źródeł gazu, takich jak biometan i wodór. Przekształcenie sieci dystrybucji z tradycyjnych w cyfrowe, gotowe do odbioru i dystrybucji wielu odnawialnych źródeł energii, przyczynia się w ten sposób znacząco do dekarbonizacji zużycia i transformacji energetycznej. Aby tak się stało, sieci muszą być sterowane w czasie rzeczywistym i zdalnie sterowane przez systemy zarządzania sieciami cyfrowymi.

Innowacje, badania i szkolenia w sektorze energetycznym umożliwiające globalne przejście na czystą energię i zrównoważoną mobilność. Odgrywają również ważną rolę w strategicznych obszarach, takich jak magazynowanie energii w przypadku mobilności elektrycznej oraz rozproszonych zasobów energii.

Zrównoważony rozwój, globalna transformacja, czysta energia i zrównoważona mobilność to nie slogany. Są to konkretne zobowiązania i ważne priorytety dla świata nauki jak i dla programów gospodarczych i politycznych. Synergia między globalnymi graczami na rynku energetycznym, a światem akademickim ma za zadanie kreować innowacyjność i konkurencyjność w nadchodzących miesiącach, aby przezwyciężyć niesprzyjające okoliczności spowodowane zbyt długimi okresami niedoceniania współpracy między badaniami i rozwojem.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na