Przejdź do treści

Technologia w służbie medycynie. PARP zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Connect & Scale UP


Bez rozwoju technologii współczesna medycyna by nie istniała. Już w środę 28 września odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Connect & Scale UP – „MedTech, czyli jak technologia wspiera medycynę i ochronę zdrowia”. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

MedTech, czyli połączenie nowoczesnych technologii z obszarem ochrony zdrowia, to szeroko rozumiana współpraca branż takich jak medycyna, nauka czy innowacje, która korzystnie wpływa na rozwój każdej z nich. Niezależnie, czy chodzi o specjalistyczne, wysoce zaawansowane urządzenia, czy o proste wyroby medyczne – przenikanie się tych dziedzin sprawia, że mamy dostęp do specjalistycznych rozwiązań diagnostycznych, profilaktycznych, ratujących zdrowie i życie. W skład MedTech zaliczyć można nowoczesne urządzenia diagnostyczne, takie jak skanery hybrydowe PET-CT, bioniczne protezy kończyn, systemy wspomagania życia, rozwiązania telemedyczne oraz urządzenia do diagnostyki molekularnej, a także proste wyroby codziennego użytku jak soczewki kontaktowe. Wszystkie te produkty pozwalają poprawić jakość leczenia i diagnostyki, a w efekcie podnieść poziom opieki nad pacjentami.

Zapotrzebowanie na rozwój branży MedTech będzie w najbliższych latach rosnąć, głownie z uwagi na starzejące się społeczeństwo. W Polsce od 30 lat obserwujemy spadek liczby urodzeń, co prowadzi do zmniejszenia udziału najmłodszych grup wiekowych, w stosunku do wzrostu udziału roczników najstarszych w populacji ludności polskiej. Temu sektorowi poświęcone będzie najbliższe spotkanie Connect & Scale UP. Podczas wydarzenia pojawią się tematy związane z rynkiem start-upów medycznych, osiągnięciami firm polskiego sektora MedTech czy potencjałem branży poprzez współpracę nauki i biznesu. Uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się m.in.:

– Jak wygląda współpraca nauki z biznesem, która napędza innowacje medyczne, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie?

– Jakie są źródła rozwoju branży?

– Jakie są najważniejsze trendy na rynkach innowacji medycznych?

– Jakie zasoby posiada Polska, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej polskich firm z branży MedTech w wymiarze globalnym?

– Jakie są zagrożenia związane z rozwojem technologii medycznych?

Wsparcie PARP dla branży MedTech

PARP aktywnie wspiera innowacje z tego obszaru w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Przykładem wśród dotychczasowych, zrealizowanych pomysłów związanych z MedTech jest projekt Margomed, producenta wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej, który otrzymał wsparcie w konkursie „Badania na rynek”. Na Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych wyrobów medycznych” firma pozyskała blisko 17 mln zł dofinansowania. Dzięki środkom możliwe było uruchomienie produkcji jednorazowych przyrządów do przetaczania krwi, preparatów krwi i płynów infuzyjnych, a wypracowane innowacyjne rozwiązania powstałe jako efekt własnych prac badawczo-rozwojowych, zostały zgłoszone do ochrony na wzór użytkowy oraz ochrony patentowej. Zadania inwestycyjne obejmowały wzniesienie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup automatycznych linii do produkcji ulepszonego wyrobu wraz z wyposażeniem uzupełniającym proces wytwórczy.

Innym przykładem projektu wspartego w ramach poddziałania POIR – tym razem programu „Bony na innowacje dla MŚP” – jest GAC SYSTEMS, firma pracująca nad opracowaniem rurki gardłowej do pierwszej pomocy w przypadku zadławień, pozwalającej na ratowanie zdrowia i życia dzieci do lat 3. Przedsiębiorstwo pozyskało na realizację prawie 175 tys. zł dofinansowania. Środki przeznaczone zostały na: opracowanie produktu przez jednostkę naukową na podstawie pomysłu i wszelkich niezbędnych informacji przedstawionych przez GAC SYSTEMS, przygotowanie modelu 3D, formy do produkcji gotowego wyrobu oraz wyprodukowanie wstępnej partii wyrobu do testów. Produkt jest innowacją na skalę międzynarodową – na rynku brakowało dotąd podobnych rozwiązań.

W tym samym konkursie nagrodzona została też firma IVOLVE, która otrzymała 340 tys. zł dofinansowania na zakup usług badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego – automatycznego dyspensera leków. Dzięki pracom powstał innowacyjny, obsługiwany mobilnie produkt do dawkowania leków. Automatyczny dyspenser leków odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tj. umożliwia im samodzielne zażywanie leków czy suplementów diety bez konieczności pomocy innych osób. Produkt wydaje odpowiednią dawkę leków o odpowiedniej porze. Zastosowanie w urządzeniu sygnału dźwiękowego i świetlnego – informującego o czasie wzięcia lekarstwa – umożliwia korzystanie z dyspensera przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją wzroku oraz słuchu.

Firma INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS dzięki środkom pozyskanym w konkursie “Design dla przedsiębiorców” wdrożyła do oferty nowy produkt – innowacyjny system przyzywowy dla branży medycznej. Powstały dwa projekty wzornicze obudów urządzeń przyzywowych – pilota przyłóżkowego dla pacjenta oraz dystrybutora komunikatorów mobilnych. Infokomunikator – przeznaczony dla placówek ochrony zdrowia (szpitali, domów opieki, przychodni, itp.) – obejmuje całą sferę komunikacji związanej z procesem leczenia i opieki nad pacjentem. System umożliwia zalogowanym użytkownikom (najczęściej lekarzom i pielęgniarkom) wzajemną komunikację głosową oraz wideo rozmowy i konferencje za pomocą systemowych smartfonów (Carephone). Carephone może mieć też dostęp do dokumentacji medycznej leczonych pacjentów i aktualnych wyników ich badań. Z kolei osobom zarządzającym placówką, system umożliwia monitorowanie pracy personelu, co jest podstawą do optymalizacji jej organizacji. Firma otrzymała 384 tys. zł dofinansowania.

O wydarzeniu

Wydarzenie odbędzie się online 28 września 2022 r. o godzinie 11:00, a udział jest bezpłatny. Wśród gości wydarzenia znajdą się: Karolina Kornowska, Project Manager Polskiej Federacji Szpitali i Koalicji AI w Zdrowiu, Filip Górski, AutoMedPrint, Mateusz Sagan, SVP, Chief Operating&Business Officer, inPROBE, Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu, MedApp S.A., CarnaLife Holo, MedApp S.A., Radosław Solan, Wiceprezes, SkinSENS, Anna Bednarska,WPT SA i Klaster NUTRIBIOMED, Konrad Krajewski, BIOTTS SA, Izabela Czeremcha, Menadżer Klastra, Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, Ewa Malada, p.o. Kierownika Laboratorium Testowo-Wdrożeniowego Nowych Technologii i Urządzeń Medycznych KMS, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Prof. Marcin Kaczmarek, Zastępca Dyrektora, European HealthTech Innovation Center, Kazimierz Murzyn, Koordynator, Klaster LifeScience Kraków, Krzysztof Wegner, BeSafe24 oraz Andrzej Zakręcki, Mediprintic.

Więcej o spotkaniu można dowiedzieć się pod tym linkiem.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na