Przejdź do treści

Taksonomia UE pomoże ocenić, czy działalność gospodarcza jest zrównoważona ekologicznie


 • Zgodnie z nowym systemem klasyfikacji, organizacja lub inwestycja jest przyjazna Ziemi, jeśli pomaga realizować przynajmniej jeden cel środowiskowy.
 • Wśród założeń Taksonomii są m.in. łagodzenie zmian klimatycznych i gospodarka obiegu zamkniętego.
 • Kontynuujemy cykl poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi.

18 czerwca Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument zawiera ogólny zarys systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności, którego rozwój ma przyczynić się do przesunięcia kapitału w kierunku inwestycji przyjaznych Ziemi, a także pomóc chronić konsumentów przed „pseudoekologicznym marketingiem”. Autorzy publikacji wymieniają 6 celów środowiskowych:

 • łagodzenie zmian klimatu
 • adaptacja do zmian klimatu
 • zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 • ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Działalność lub inwestycje można zakwalifikować jako zrównoważone, jeśli:

 • wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych
 • nie powodują znaczących szkód dla żadnego z celów
 • spełniają techniczne kryteria oceny z aktów delegowanych (od początku przyszłego roku będzie obowiązywał dokument dotyczący dwóch pierwszych celów, pozostałe wymogi KE określi do końca 2021, a ich wejście w życie jest zaplanowane na 1 stycznia 2023)
 • zapewniają minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania, czyli są prowadzone zgodnie z wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz zgodnie z wytycznymi ONZ w zakresie biznesu i praw czło­wieka.

Dla kogo jest Taksonomia?

System klasyfikacji od początku przyszłego roku będzie obowiązywał państwa członkowskie UE, uczestników rynku finansowego, którzy muszą poinformować, w jaki sposób ich inwestycje wspierają zrównoważoną działalność gospodarczą, oraz spółki objęte raportowaniem niefinansowym (czyli zatrudniające powyżej 500 osób). Taksonomii na zasadzie dobrowolności mogą używać również inne organizacje. Jest ona w całości wiążąca i musi być bezpośrednio stosowana we wszystkich krajach Wspólnoty.

Europejski Zielony Ład

Punktem wyjścia dla nowego systemu klasyfikacji działalności gospodarczej jest Europejski Zielony Ład, czyli unijna strategia w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, której fundamenty przybliżamy w portalu w każdy czwartek w cyklu Green Deal. Realizację tego celu powinny wesprzeć plany dotyczące ochrony bioróżnorodności, zmiany modelu systemu żywnościowego, jak również mechanizmy sprawiedliwej transformacji branż i regionów uzależnionych od paliw kopalnych. Elementem Green Dealu jest gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli koncepcja zakładająca, że produkty, materiały i surowce są wykorzystywane w gospodarce tak długo, jak to możliwe, np. dzięki recyklingowi. Wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwie produkcyjnym stanowi jeden z obszarów transformacji do fabryki przyszłości według metodologii ADMA, którą przybliżał w naszym serwisie ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, prof. Mariusz Hetmańczyk.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na