Horyzont 2020

Mostostal, IM-SAFE
Czy istniejąca infrastruktura drogowa w Europie może być zarządzana efektywniej?