Przejdź do treści

Sztuczna inteligencja w zastosowaniach


  • Algorytmy analizują zachowania użytkowników mediów społecznościowym oraz pozwalają ocenić prawdziwość informacji. SI pomaga zarówno zarządzać łańcuchem dostaw, jak i wykrywać podejrzaną aktywność w systemach informatycznych. Kontynuujemy wątek wykorzystania algorytmów AI, tym razem skupiając się m.in. na kosmosie, energetyce czy marketingu.

Publikacja jest drugą częścią artykułu Macieja Iwankiewicza pt. „Inteligencja 4.0” – pierwsza dotyczyła zastosowań SI w produkcji przemysłowej. Całość można przeczytać w trzecim numerze magazynu Przemysł Przyszłości.


Handel detaliczny

Chatboty oraz wirtualni asystenci wykorzystujący SI do rozpoznawania mowy i przetwarzania języka naturalnego, prowadzą interaktywne konwersacje z klientami, odpowiadają na podstawowe pytania odnośnie oferty, a na dodatek nie są ograniczone godzinami pracy. Analiza predykcyjna oczekiwań klienta dot. jakości i ceny, lokalizacji geograficznej, czy nawet wygody odbioru towaru umożliwia personalizowanie oferty. Paczki dostarczane są bezpośrednio do klienta przy pomocy floty dronów lub niewielkich autonomicznych pojazdów uzbrojonych w nawigację i autonomiczne sterowanie, nadzorowanych przez inteligentny centralny system kontroli ruchu i logistyki dostaw.

Media i marketing

Portale takie jak Facebook, Twitter, Snapchat i Instagram nieustannie pracują nad zwiększeniem poziomu personalizacji reklam oraz pozytywnych doświadczeń użytkowników. Oparte na SI przetwarzanie ogromnych ilości danych m.in. z modułów rozpoznawania obrazów pozwalają analizować zachowania użytkowników, a nawet trendy kulturowe. Marketerzy mogą więc precyzyjnie targetować odbiorców reklam oraz oferować produkty i usługi odpowiadające ich zainteresowaniom i oczekiwaniom.

SI, analizując miliardy tekstów i zdjęć pomaga użytkownikom oznaczać je tzw. #hashtagami. Np. Facebook w oparciu o zdjęcia z Instagrama rozpoznaje poprawnie ponad 85% obrazów. SI wdrożone w mediach społecznościowych, wyłapuje m.in. fałszywe wiadomości (ang. fake news), spam, mowę nienawiści, nadużycia czy potencjalny terroryzm. Spektakularnym przykładem zastosowania algorytmów SI było w 2019 r. wykrycie na Twitterze kilkuset tysięcy kont powiązanych z terrorystami.

Transport i logistyka

W transporcie wewnętrznym pracują floty inteligentnych robotów przenoszących ładunki w ramach procesów produkcyjnych, pakowania oraz magazynowania, nadzorowane przez centralny system wyposażony w SI. W transporcie zewnętrznym AI wspiera wybór odpowiednich rodzajów środków transportu, planowanie terminów dostaw, miejsc przeładunku oraz nadzoruje koszty poszczególnych etapów przewozu towarów.

Dzięki inteligentnej nawigacji oraz systemom sterowania pojazdami, wkrótce staną się one niezależne od kierowania nimi przez człowieka – samoloty sterowane przez autopiloty, autonomiczne samochody, ciężarówki i pociągi, statki morskie i śródlądowe, drony przewożące towary oraz ludzi. SI, analizując miliony kombinacji sytuacji, przede wszystkim będzie odpowiadała za koordynację ruchu powietrznego, lądowego oraz morskiego, zapewniając bezpieczeństwo oraz ochronę przed kolizjami nie tylko pojazdów pomiędzy sobą, ale także w przypadku ruchu drogowego z pieszymi.

Finanse i bankowość

Oparte na SI i uczeniu maszynowym systemy cyberbezpieczeństwa transakcji internetowych oraz bankowości elektronicznej, pozwalają wykrywać i analizować podejrzane działania oraz zabezpieczać przed potencjalnymi oszustwami, jak również przewidywać możliwe wzorce cyberataków. Na SI oparte są też systemy, które opracowują modele statystyczne wykorzystywane w giełdowym handlu akcjami i towarami oraz zarządzaniu inwestycjami. Cyfrowe fundusze hedgingowe oraz platformy robo-doradcze, skanując dane o rynkach, przewidują kursy akcji, a także pozwalają na szybką i precyzyjną ocenę jakości inwestycji oraz automatyzację obsługi klientów.

Energetyka i usługi komunalne

W firmach energetycznych SI wykorzystuje się głównie w celu podniesienia niezawodności sieci przesyłowych, zmniejszenia kosztów eksploatacji, a także włączenia do systemu źródeł energii odnawialnej, niemającej negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firmy usług komunalnych jak np. firmy wodociągowe, wykorzystują SI do modelowania, zarządzania oraz automatyzacji sterowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w szczególności w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczanej wody pitnej czy dobrania parametrów procesów oczyszczania ścieków w celu zmniejszania wpływu, jakie na środowisko naturalne mają pozostałości po ich oczyszczeniu. Predykcja zużycia energii lub wody, identyfikacja słabych punktów i zapobieganie awariom, planowanie modernizacji i remontów sieci energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych wspierana jest również przez systemy SI.

Medycyna i farmacja

SI znajduje zastosowanie m.in. w analizie złożonych danych medycznych z badań klinicznych i przesiewowych. Pozwala to przygotowywać predykcje dotyczące rozwoju chorób oraz ewentualnych epidemii.

Systemy wykorzystujące SI do analizy obrazów zdjęć rentgenowskich, z tomografii komputerowej czy obrazów tkanek na potrzeby analizy patomorfologicznej, już dzisiaj z dużo większą precyzją niż lekarze diagnozują niektóre choroby, umożliwiając opracowywanie spersonalizowanych ścieżek leczenia. Wirtualne pielęgniarki, posiadające bazy danych o chorobach oraz oparte na SI systemy rozpoznawania mowy i języka naturalnego, mogą odpowiadać na pytania pacjentów, udzielać prostych porad medycznych, a także kierować do odpowiednich lekarzy lub na dostosowane do ich potrzeb zabiegi. W firmach farmaceutycznych SI wykorzystywana jest do prowadzenia badań nad nowoczesnymi substancjami leczniczymi oraz analizy skuteczności w badaniach klinicznych. Analiza kolejnych wersji związków chemicznych oraz odpowiedzi komórkowej dzięki SI może być dokonywana nawet 10 tysięcy razy szybciej.

Turystyka i podróże

Przetwarzane przez SI dane z chatbotów i ze skanowania social mediów wspierają biura podróży w przewidywaniu interesujących kierunków wyjazdów, dzięki czemu mogą one odpowiadać na potrzeby i zainteresowania klientów kompleksową ofertą oraz dostosowywać propozycje do ich preferencji. Inteligentne systemy planowania podróży oraz rezerwacji hoteli, samolotów i pojazdów pozwalają bez ingerencji człowieka organizować wyjazdy, a śledząc miejscowe atrakcje oraz wydarzenia, uzupełniać ofertę o rekomendacje ciekawego spędzania czasu, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Wirtualni, inteligentni przewodnicy, pracujący m.in. na smartfonach, dzięki rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality) i opartym na SI rozpoznawaniu mowy naturalnej oraz obrazów i obiektów, pomagają w zwiedzaniu miejsc, zabytków, muzeów i galerii.

Rolnictwo i leśnictwo

SI przydaje się w rolnictwie i leśnictwie do prognozowania warunków upraw, zależnych przede wszystkim od warunków klimatycznych oraz zmian pogody, planowania rodzajów upraw, sposobu wysiewu nasion lub optymalnego nasadzania, oprysków i zbiorów. Monitoring stanu gleby i znajdujących się w niej składników odżywczych, wilgotności, predykcja zmian plonów w zależności od nawożenia i rekultywacji odbywa się m.in. poprzez analizę, wspieraną przez SI, danych z różnych czujników, a także zdjęć dronowych i satelitarnych. Rozwiązania SI wspierają prowadzenie zrównoważonej gospodarki, podnoszenie efektywności oraz zaspokajanie rosnącego popytu na żywność bez wyczerpywania zasobów naturalnych. Rolnictwo coraz szerzej sięga też po wyposażone w czujniki i kamery inteligentne roboty, które bez wysiłku i znacznie szybciej niż człowiek sprawdzają jakość upraw, wykrywają i usuwają chwasty i szkodniki, zbierają i pakują plony.

Inteligencja w kosmosie

Projektowanie statków, satelitów, sond i łazików wysyłanych w kosmos odbywa się przy pomocy inteligentnych programów inżynierskich, wspieranych dużymi mocami obliczeniowymi, analizujących olbrzymie ilości danych dotyczących konstrukcji, technologii i warunków pracy. SI i automatyka zainstalowana w segmentach naziemnych i modułach kosmicznych wyręcza w dużym stopniu zespoły nadzorujące misje i sterujące urządzeniami, znajdującymi się na orbitach, przemierzających układ słoneczny oraz lądujących na planetach i księżycach. Wkrótce wyposażone w sztuczną inteligencję czujniki i kamery, w pełni autonomiczne statki i urządzenia kosmiczne, łaziki księżycowe i planetarne będą mogły bez nadzoru ludzkiego penetrować, odkrywać i prowadzić badania nowych obiektów w przestrzeni kosmicznej.

Prace nad zastosowaniami SI w tej dziedzinie prowadzi np. Zespół ds. Zaawansowanych Koncepcji (ang. Advanced Concepts Team, ACT) Europejskiej Agencji Kosmicznej, który rozwija inteligentne algorytmy nawigacji i kontroli „rojów” robotów, wymieniających się doświadczeniami – tzw. uczenie w ulu (ang. hive learning), a także automatycznego lądowania modułów księżycowych i planetarnych.

SI analizuje ogromne ilości danych z obserwacji w różnych zakresach widma elektromagnetycznego oraz detekcji cząsteczek przemierzających kosmos, dostarczanych przez obserwatoria astronomiczne oraz satelity śledzące różne obiekty w kosmosie. Obserwacje satelitarne Ziemi oraz analiza obrazów pozwalają monitorować zanieczyszczenie powietrza i wody, prognozować pogodę i zmiany klimatyczne, potencjalne zagrożenia katastrofami naturalnymi, analizować ruch pojazdów, statków i samolotów, przekazywać im dane nawigacyjne oraz dostarczać informacje na potrzeby praktycznie każdej dziedziny gospodarki.

Ludzkość i sztuczna inteligencja

Dzięki internetowi świat miał się stać mniejszy. Jednak mniejszy byłby tak naprawdę bez niego. Podobnie będzie ze sztuczną inteligencją. Wcześniej czy później nastąpi zderzenie ludzkości z fenomenem autonomicznie myślących komputerów i maszyn wyposażonych w bioniczne mózgi. Sztuczna inteligencja może pomóc pokonać choroby czy rozwiązać problem ubóstwa i głodu. Wdrożona w wielu dziedzinach gospodarki zadba o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, pomoże uzdrowić planetę i stworzyć dla wszystkich lepszą przyszłość. Dlatego, jak powiedział Albert Einstein, Konieczny jest nowy sposób myślenia, jeśli ludzkość ma przetrwać i osiągnąć kolejny poziom ewolucji (niem. Eine neue Denkweise ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben und die nächste Evolutionsstufe erreichen will.).

Maciej Iwankiewicz – dziennikarz specjalizujący się w nauce, technologiach i zarządzaniu, piszący m.in. o AI i robotyce


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na