Przejdź do treści

Magazyn Przemysł Przyszłości

Przemysł Przyszłości – Nr 4/2021
Przemysł Przyszłości – Nr 3/2021
Przemysł Przyszłości – Nr 2/2021
Przemysł Przyszłości – Nr 1/2021

Magazyn Przemysł Przyszłości został wydany przez Platformę Przemysłu Przyszłości w formie papierowej i cyfrowej. Kwartalnik powstał na przełomie 2020 i 2021 roku jako drugie medium PPP, obok portalu PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl. W magazynie opublikowano artykuły poświęcone problematyce przemysłu 4.0 oraz transformacji cyfrowej.