Przejdź do treści

System do zarządzania technologią RFID


  • Firma z Gliwic opracowała platformę umożliwiającą monitorowanie produktów za pomocą identyfikacji radiowej.
  • Modułowy system pozwala przygotować tagi oraz gromadzić i analizować dane.
  • Da się go stosować m.in. do nadzorowania procesów i stanu surowców.

Gliwickie przedsiębiorstwo przygotowało system do obsługi technologii radiowych identyfikatorów. Oprogramowanie składa się z kilku modułów – głównym jest element zarządzający wszystkimi danymi pochodzącymi z czytników oraz z bramek używanych do rozpoznawania przemieszczających się osób i przedmiotów. Zgromadzone informacje dotyczące dróg obiektów i historii związanych z nimi procesów program wyświetla w panelu, w którym można je sortować, filtrować i eksportować do plików. Na RFID Navigator składają się także aplikacje mobilne dla skanerów, moduł integracji z systemami przedsiębiorstwa (np. ERP lub MES), software do programowania tagów oraz centralna baza danych.

Jak działa RFID Navigator?

W pierwszym z trzech etapów działania systemu towary są przyjmowane i znakowane, koduje się też znaczniki RIFD. W drugim – bramy i czytniki z aplikacjami rejestrującymi identyfikują produkty. Trzeci etap to odczyt i zarządzanie danymi. Program można wykorzystywać m.in. w przemyśle, do monitorowania przepływu wyrobów na liniach czy sprawdzania, co spowalnia procesy. Inne zastosowanie to zarządzanie zapasami umożliwiające nadzór nad zaopatrzeniem stanowisk pracy – dzięki czytnikom magazynierzy poświęcają mniej czasu na obejście hali i zweryfikowanie stanu surowców. System przyda się również do śledzenia środków trwałych w firmie.

Przykłady użycia technologii RFID

Technologii RFID używa m.in. Poczta Polska – spółka testuje technologię radiowego rozpoznawania w ramach projektu pod nazwą „Automatyczna identyfikacja przesyłek”. Z kolei w fabryce Audi w południowo-zachodnich Niemczech chipy w samochodach umożliwiają dronom lokalizowanie aut. O różnicach pomiędzy kodami kreskowymi i RFID oraz możliwościach użycia ich w procesach pisał w naszym portalu Marcin Otrębski. Według prognoz firmy Grand View Research, w 2025 roku wartość omawianego rynku ma wynieść 40,5 miliarda dolarów. Agencja szacuje, że średnioroczny wzrost do tego czasu osiągnie poziom 14,7%.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na