Przejdź do treści

State of Polish AI 2021: liczba ekspertów, wielkość zespołów, odsetek kobiet i otwarte dane


  • Polska zajmuje 1 miejsce miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o potencjał pracowników specjalizujących się w sztucznej inteligencji.
  • 6 miejsce mamy w Unii Europejskiej w kategorii obejmującej dostęp do otwartych danych.
  • Ale raport Fundacji Digital Poland pokazuje równocześnie pola, które wymagają poprawy.

Pod względem kadr przygotowanych do zajmowania się zagadnieniami sztucznej inteligencji Polska zajmuje 1 miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i 7 w Unii Europejskiej – wynika z raportu State of Polish AI 2021 Fundacji Digital Poland. Na 2 miejscu w CEE oraz na 6 w UE znaleźliśmy się w kontekście dostępności tzw. otwartych danych (czyli uporządkowanych, aktualnych i kompletnych zbiorów informacji, z których każdy może swobodnie korzystać, przetwarzając je w dowolnym celu). Tu liderem jest Dania, przed nami znajdują się: Hiszpania, Francja, Irlandia i Estonia. Jak podkreślają twórcy publikacji, Polska w tym zakresie znalazła się w grupie „trendsetterów”.

Szczegółowy obraz sektora AI w Polsce

Wśród przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną inteligencją prawie 60 proc. stanowią organizacje, w których zatrudnionych jest mniej niż 10 ekspertów w tej dziedzinie. Ponad 40-osobowe zespoły zajmujące się AI pracują w 13 proc. firm. Zdecydowaną większość specjalistów stanowią mężczyźni – kobiet rozwijających systemy sztucznej inteligencji jest też 13 proc. Coraz więcej polskich specjalistów pracuje dla zagranicznych firm, co umożliwia praca zdalna. Raport State of Polish AI 2021 uwzględnia jeszcze wskaźnik porównujący liczbę ekspertów do ogólnej liczby pracowników – jest ich w naszym kraju średnio ośmiu na 10 tys. zatrudnionych. W Luksemburgu (lider zestawienia) pracują pięćdziesiąt trzy osoby zajmujące się SI na 10 tys. zatrudnionych. 2 proc. polskich firm korzysta z technologii rozpoznawania mowy i NLP, łączącej sztuczną inteligencję z językoznawstwem – autorzy raportu zauważają, że inne kraje w regionie osiągają tu podobne wyniki.

Polityka rozwoju

W styczniu rząd przyjął „Politykę Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument zakłada m.in. wzrost znaczenia gospodarki opartej na danych, wsparcie dla firm zajmujących się AI oraz dla polskiego środowiska naukowego. Planowane są szkolenia z zakresu SI, stymulowanie prac nad rodzimymi technologiami, a także zwiększanie liczby zamówień na podobne rozwiązania ze strony sektora publicznego.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na