Przejdź do treści

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce przyjęta


  • W dokumencie jest ponad 200 zadań dotyczących m.in. firm, współpracy międzynarodowej i edukacji.
  • Ich realizacja da przedsiębiorcom dostęp do zbiorów danych, mocy obliczeniowej i programów szkoleń.
  • Dokument wymienia organizacje ekosystemu AI w Polsce, wśród których jest Platforma Przemysłu Przyszłości.

Rada Ministrów przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020 roku”. Dokument określa ponad 200 działań, których wykonanie jest potrzebne do szerokiego wdrożenia AI w kraju. Zadania są podzielone na obszary: firmy, nauka, edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo, sektor publiczny. W ramach każdej dziedziny autorzy publikacji wyszczególnili cele krótko, średnio i długoterminowe. Jak zaznacza sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski, „Polityka…” będzie regularnie uzupełniana o kolejne zagadnienia:

To dokument, co do zasady, żywy. Chcemy, aby się zmieniał. Mamy bowiem do czynienia z dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie – wyjaśnia były minister cyfryzacji.

Co to znaczy dla przedsiębiorców?

Robert Kroplewski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji (tę funkcję pełni obecnie premier Mateusz Morawiecki) ds. społeczeństwa informacyjnego, tłumaczy, co polityka AI da firmom:

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze skoordynowanego dostępu do danych, ośrodków testowych, mocy obliczeniowych, funduszy czy programów szkoleniowych. Wreszcie, dzięki zamówieniom publicznym dotyczącym stosowania AI, podejmą wyzwania badawcze i wdrożeniowe w poszczególnych sektorach. Polityka AI promuje kooperację zainteresowanych stron na rzecz wytwarzania produktów systemowych i tworzenia własnych niszy zastosowań. Dokument zakłada powstanie federacji rozproszonych zasobów danych przemysłowych w postaci wirtualnych składnic danych, po to by zainteresowani nie konkurowali o dostęp do danych surowych czy magazynowanych, ale o wartość dodaną wytwarzaną na podstawie modelowania ich w systemach AI – precyzuje Robert Kroplewski, który równocześnie w Platformie Przemysłu Przyszłości jest kierownikiem procesu platforma cyfrowa.

Ekosystem AI

Inicjowaniem i wspieraniem realizacji zadań wyszczególnionych w dokumencie zajmą się instytucje ekosystemu AI. Koordynacja zadań będzie należała do Ministra ds. Informatyzacji, któremu pomoże Zespół Zadaniowy AI powołany przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Jedną z organizacji wchodzących w skład systemu jest Platforma Przemysłu Przyszłości:

Rola PPP jest istotna z uwagi na to, że zajmujemy się transformacją cyfrową przemysłu w celu budowania gospodarki przyszłości opartej na danych, wiedzy i niewidzialnych aktywach (jak algorytmy sztucznej inteligencji), ale także tworzonej na podstawie potencjału krajowych zespołów innowacyjnych. Kluczem do sukcesu jest wsparcie rozwoju polskiego know-how i komercjalizowanie własności intelektualnej w sposób zapewniający przedsiębiorstwom samodzielność gospodarczą i niepopadanie w dług technologiczny w globalnych łańcuchach dostaw – argumentuje Kroplewski.

O tej inicjatywie pisaliśmy w serwisie pierwszy raz we wrześniu ubiegłego roku. Przypominaliśmy wtedy również „Białą Księgę AI” opracowaną przez Komisję Europejską.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na