Przejdź do treści

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce przyjęta

  • W dokumencie jest ponad 200 zadań dotyczących m.in. firm, współpracy międzynarodowej i edukacji.
  • Ich realizacja da przedsiębiorcom dostęp do zbiorów danych, mocy obliczeniowej i programów szkoleń.
  • Dokument wymienia organizacje ekosystemu AI w Polsce, wśród których jest Platforma Przemysłu Przyszłości.

Rada Ministrów przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020 roku”. Dokument określa ponad 200 działań, których wykonanie jest potrzebne do szerokiego wdrożenia AI w kraju. Zadania są podzielone na obszary: firmy, nauka, edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo, sektor publiczny. W ramach każdej dziedziny autorzy publikacji wyszczególnili cele krótko, średnio i długoterminowe. Jak zaznacza sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski, „Polityka…” będzie regularnie uzupełniana o kolejne zagadnienia:

To dokument, co do zasady, żywy. Chcemy, aby się zmieniał. Mamy bowiem do czynienia z dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie – wyjaśnia były minister cyfryzacji.

specjalistka AI
(fot. Adobe Stock)

Co to znaczy dla przedsiębiorców?

Robert Kroplewski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji (tę funkcję pełni obecnie premier Mateusz Morawiecki) ds. społeczeństwa informacyjnego, tłumaczy, co polityka AI da firmom:

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze skoordynowanego dostępu do danych, ośrodków testowych, mocy obliczeniowych, funduszy czy programów szkoleniowych. Wreszcie, dzięki zamówieniom publicznym dotyczącym stosowania AI, podejmą wyzwania badawcze i wdrożeniowe w poszczególnych sektorach. Polityka AI promuje kooperację zainteresowanych stron na rzecz wytwarzania produktów systemowych i tworzenia własnych niszy zastosowań. Dokument zakłada powstanie federacji rozproszonych zasobów danych przemysłowych w postaci wirtualnych składnic danych, po to by zainteresowani nie konkurowali o dostęp do danych surowych czy magazynowanych, ale o wartość dodaną wytwarzaną na podstawie modelowania ich w systemach AI – precyzuje Robert Kroplewski, który równocześnie w Platformie Przemysłu Przyszłości jest kierownikiem procesu platforma cyfrowa.

serwerownia
(fot. Getty Images)

Ekosystem AI

Inicjowaniem i wspieraniem realizacji zadań wyszczególnionych w dokumencie zajmą się instytucje ekosystemu AI. Koordynacja zadań będzie należała do Ministra ds. Informatyzacji, któremu pomoże Zespół Zadaniowy AI powołany przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Jedną z organizacji wchodzących w skład systemu jest Platforma Przemysłu Przyszłości:

Rola PPP jest istotna z uwagi na to, że zajmujemy się transformacją cyfrową przemysłu w celu budowania gospodarki przyszłości opartej na danych, wiedzy i niewidzialnych aktywach (jak algorytmy sztucznej inteligencji), ale także tworzonej na podstawie potencjału krajowych zespołów innowacyjnych. Kluczem do sukcesu jest wsparcie rozwoju polskiego know-how i komercjalizowanie własności intelektualnej w sposób zapewniający przedsiębiorstwom samodzielność gospodarczą i niepopadanie w dług technologiczny w globalnych łańcuchach dostaw – argumentuje Kroplewski.

O tej inicjatywie pisaliśmy w serwisie pierwszy raz we wrześniu ubiegłego roku. Przypominaliśmy wtedy również „Białą Księgę AI” opracowaną przez Komisję Europejską.