Przejdź do treści

Rośnie wskaźnik PMI polskiego przemysłu, w lutym wyniósł 53,4 punktu


  • Purchasing Managers’ Index dotyczący Polski wzrósł w lutym w porównaniu ze styczniem o 1,5 punktu.
  • Na poprawę PMI wpłynęły m.in. nowe zamówienia i wyższe zatrudnienie.
  • Piszemy też, jakie wyniki, według IHS Markit, notuje branża przemysłowa w Europie.

Wskaźnik aktywności zakupowej sektora przemysłowego w lutym osiągnął 53,4 punktu, co oznacza wzrost o 1,5 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według analityków, wyniki wskazują na najbardziej znaczącą poprawę sytuacji w sektorze przemysłowym w naszym kraju od czerwca 2018 roku. PMI w polskim przemyśle od lipca utrzymuje się powyżej tzw. progu neutralności wynoszącego 50 punktów. Jak wyjaśniają twórcy metody, oznacza to, że w branży panują dobre warunki. Na wyniki z ubiegłego miesiąca wpłynęły: liczba nowych zamówień, wzrost eksportu, produkcji i zatrudnienia oraz zakupy nowych materiałów. Menadżerowie pytani o prognozy podkreślali, że spodziewają się ożywienia gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią, liczą też w tym roku na dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

Kondycja sektora w Europie

W strefie euro PMI urosło z 54,8 w styczniu do 57,9 w lutym. Największe zmiany na plus odnotowali wytwórcy dóbr inwestycyjnych, czyli surowców, maszyn i narzędzi używanych w procesach produkcyjnych. Spośród państw strefy jedynie Grecja nie poprawiła styczniowego wyniku (spadek z 50 do 49,4). Kraje z najwyższymi wskaźnikami to Niemcy (60,7) i Holandia (59,6). Z 57 do 56,5 obniżył się indeks w Czechach m.in. z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Większy spadek dotyczy Węgier (o 5,1 – do 49,4), co specjaliści tłumaczą kurczeniem się sektora wytwórczego – po raz pierwszy od 8 miesięcy spadła produkcja, a wzrost nowych zamówień spowolnił.

O metodzie

Wskaźnik aktywności finansowej stworzyła firma IHS Markit we współpracy z Institute for Supply Management. Comiesięczne raporty dotyczące poszczególnych krajów są opracowywane na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez menadżerów z ponad 200 firm produkcyjnych – dokładna liczba ankietowanych jest ustalana na podstawie udziału sektora przemysłowego w PKB. Główny wskaźnik jest średnią ważoną 5 subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, szybkości dostaw i zapasów. PMI może przyjmować wartości od 0 do 100, ale zazwyczaj mieści się w zakresie 40-60.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie ze styczniowymi danymi GUS-u, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w porównaniu z grudniem, a także styczniem 2020 roku. Lepsze wyniki niż przed rokiem notują producenci dóbr konsumpcyjnych trwałych (np. elektroniki, mebli) oraz zaopatrzeniowych (półproduktów używanych do dalszego przetwarzania). W pozostałych grupach, związanych m.in. z żywnością, ubraniami, chemią czy maszynami stosowanymi w produkcji, wytwórczość spadła. Ekonomista PKO, Michał Rot, tłumaczy to przesunięciem prac fabryk na okres przedświąteczny, bo firmy chciały zdążyć przed brexitem, do którego doszło 31 grudnia 2021 roku, zatem część produkcji planowanej na styczeń została zrealizowana jeszcze w końcówce roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na