Przejdź do treści

RAPORT: Ulgi i zwolnienia podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw


Dzięki wykorzystywaniu ulg podatkowych bądź zmianie formy opodatkowania po stronie przedsiębiorców powstają oszczędności, które będą mogły być przeznaczane na określone cele, w tym przykładowo na transformację zieloną i cyfrową przedsiębiorstw.

Tym razem postanowiliśmy skoncentrować się na omówieniu katalogu rozwiązań podatkowych, które mają wspierać rozwój działań innowacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa w tym:

  • działalność badawczo-rozwojową;
  • rozwój potencjału pracowników;
  • wsparcie własności intelektualnej;
  • tworzenie prototypów;
  • wprowadzanie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji;
  • rozwój inwestycji;
  • prowadzenie ekspansji na nowe rynki;
  • estoński CIT.

Ten szeroki katalog działań jest obecnie wspierany przez system podatkowy. Ma to tym większe znaczenie, że w momencie zakończenia obecnej perspektywy finansowej UE i w przededniu uruchomienia kolejnej na lata 2021-27 oferta wsparcia publicznego w formie dotacji w tym zakresie jest niewielka i nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorstw.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowaliśmy materiał, który pozwala na zapoznanie się z głównymi zasadami poszczególnych rozwiązań podatkowych i pokazuje przykłady ich praktycznego zastosowania. Dodatkowo opracowaliśmy scenariusze wykorzystania różnych form ulg i zwolnień podatkowych w perspektywie pięcioletniej wraz z symulacją korzyści po to, aby pokazać w jaki sposób można przygotować strategię podatkową, która umożliwia wygospodarowanie oszczędności na np. przeprowadzenie transformacji cyfrowej lub zielonej przedsiębiorstwa.

Niniejszy raport powstał w ramach współpracy Think Tanku powołanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy Sp.k. w składzie: Anna Monika Kowalska – doradca podatkowy, Natalia Żuchowska – doradca podatkowy, Klaudia Józwik – konsultant podatków, Adrian Kęmpiński – aplikant radcowski.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu odnośnie niniejszego raportu z Grzegorzem Wedlerem – radcą prawnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Pełny raport dostępny poniżej.

Już niebawem w Biblioteka 4.0 ukażą się również pozostałe publikacje dotyczące transformacji sektora węglowego w Polsce oraz stanu gospodarki po pandemii. Dostępny jest już raport metodyk foresightu technologicznego.

Piotr Kryjom


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na