Przejdź do treści

Raport: dlaczego firmy decydują się na digitalizację?


Firmy podkreślają, że potrzebują usprawnień pod kątem wydajności, harmonogramu produkcji i organizacji pracy. Dostawcy maszyn i urządzeń, a także elementów metalowych najczęściej wskazują kwestię efektywności procesów produkcyjnych, natomiast przedstawiciele branży meblarskiej zwracają uwagę przepływ informacji pomiędzy działami w firmie.

Lista obszarów wymagających usprawnienia w przedsiębiorstwach.
(Ankietowani mogli wskazać więcej niż jeden obszar wymagający usprawnienia – graf. PSI)

Przedsiębiorcy zamierzają realizować te cele przede wszystkim przez inwestycje w park maszynowy – robi tak już lub planuje 90 proc. respondentów. Na drugim miejscu (80 proc.) uplasowały się szkolenia pracowników, a za nimi (78 proc.) znalazło się wprowadzanie systemów informatycznych.

Powody, dla których firmy produkcyjne decydują się na cyfryzację, to przede wszystkim większa wydajność i obniżenie kosztów (odpowiednio 59 i 56 proc.), a dla ponad jednej trzeciej badanych istotna jest poprawa terminowości realizacji zleceń oraz nacisk klientów, którzy chcą otrzymywać produkty wyższej jakości.

Lista powodów, dla których przedsiębiorstwa inwestują w cyfryzację.
(Uzyskanie przewagi konkurencyjnej okazało się istotnym powodem wprowadzania zmian tylko dla 22 proc. respondentów – graf. PSI)

Ankietowani podawali też informacje dotyczące największych przeszkód we wprowadzaniu nowych technologii. Ponad połowa z nich uważa, że opór pracowników i brak pieniędzy na wdrożenia to główne bariery zmian. Problemem jest też brak wykwalifikowanej kadry i czasu, a także niepewność co do późniejszych korzyści finansowych. Tylko 5 proc. respondentów odpowiedziało, że nie widzi żadnych utrudnień w procesie transformacji cyfrowej.

Twórcy badania zapytali też o znajomość terminu przemysł 4.0. 52 proc. ankietowanych zadeklarowało, że słyszało o tym pojęciu, 30 proc. wdrożyło cyfryzację lub ma w planach podobne działanie. Korzystny wpływ zaawansowanych systemów informatycznych na proces produkcji najczęściej zauważają przedstawiciele branży meblarskiej (67 proc.), a najrzadziej producenci maszyn (47 proc.).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: