Przejdź do treści

Przemysł 4.0 potrzebuje zmiany myślenia o prowadzeniu firmy


  • Relacjonujemy zakończone dwudniowe Forum Wizja Rozwoju, podczas którego eksperci rozmawiali m.in. o potrzebie elastycznego dostosowywania się do nowych technologii i trendów.
  • Konferencyjne debaty dotyczyły także sztucznej inteligencji, sieci 5G i elektromobilności.
  • W Gdyni wręczono Nagrody Gospodarcze dla firm wyróżniających się na polskim rynku w siedmiu kategoriach.

W panelu zatytułowanym „Wyzwania stojące przed polskim przemysłem u progu czwartej rewolucji przemysłowej” jego uczestnicy podkreślali znaczenie edukacji. Katarzyna Nosalska z Platformy Przemysłu Przyszłości zauważyła, że sprawdzianem dla polskich firm produkcyjnych jest sposób radzenia sobie z luką kompetencyjną, która może pogłębiać się wraz z powstawaniem nowych zawodów. Menadżerowie, zdaniem członka zarządu PPP i eksperta w zakresie cyfrowej dojrzałości, powinni zacząć myśleć o przemyśle 4.0 jako o nowym rodzaju produkcji, w którym czerpie się zyski m.in. z oczujnikowania maszyn, ale zmiany muszą uwzględnić również zatrudnionych:

Nastawienie na ciągłą transformację jest konieczne wśród pracowników. Nie chodzi tylko o przystosowanie się do technologii, które już znamy, bo nowych rozwiązań przybędzie i to pracownicy będą musieli im zaufać – tłumaczyła Katarzyna Nosalska.

Według Juliana Kujawskiego z SAP Polska, biznes powinien pamiętać, że naturalną cechą rzeczywistości jest nieprzewidywalność i ogromna zmienność:

Te dwa elementy sprawiają, że przedsiębiorcy potrzebują przedefiniowania podejścia do prowadzenia działań, żeby nie zniknąć z rynku wraz z nadejściem kolejnych nowych technologii. Czasem do lawinowych zmian wystarczy jeden impuls, przykład – transformacja w sektorze energetyki. Wystarczy przypomnieć, że do osiągnięcia pierwszego gigawata ze źródeł odnawialnych potrzeba było ośmiu lat, do drugiego doszliśmy w zaledwie osiem miesięcy – zaznaczył Kujawski.

Technologie niezbędne dla gospodarki

Eksperci podczas Forum poruszali też tematy dotyczące sieci 5G, sztucznej inteligencji i przemysłu kosmicznego. Łączność nowej generacji pojawiła się w kontekście wpływu na bezpieczeństwo sektora motoryzacyjnego oraz jako element pracy zdalnej. Debata o AI dotyczyła tego, jak algorytmy wpłyną na tempo rozwoju gospodarek. Uczenie maszynowe, napędy wodorowe, autonomiczne pojazdy i morską energetykę wiatrową premier Mateusz Morawiecki wymienił wśród podstawowych czynników budujących gospodarkę przyszłości. Szef rządu podkreślił, że innowacyjne rozwiązania są potrzebne wszystkim sektorom:

Zwyciężą te państwa, które oprą swój model działania na automatyce, robotyce, a jednocześnie będą potrafiły zaangażować pracowników, nie zostawiając ludzi obok, tylko włączając ich do rozwoju gospodarczego.

Specjaliści rozmawiali o roli startupów i nauki w zwiększaniu konkurencyjności firm. Dyskusje skupiały się też na bezpieczeństwie energetycznym i oddziaływaniu elektromobilności na rynek motoryzacyjny.

Nagroda Gospodarcza

W czasie Forum Wizja Rozwoju wręczono w siedmiu kategoriach Nagrody Gospodarcze. W dziedzinie badań, rozwoju i transferu nowoczesnych technologii wyróżnienie otrzymało Control Solutions zajmujące się projektowaniem instalacji przemysłowych, budową linii produkcyjnych i programowaniem robotów. W kategorii e-gospodarki kapituła konkursu wskazała Elastic Cloud Solutions, przedsiębiorstwo, które tworzy oprogramowanie pomagające zwiększać produktywność oraz zaangażowanie pracowników. Najlepszy w opinii jurorów startup to spółka Pelixar specjalizująca się w bezzałogowych systemach lotniczych (w portalu pisaliśmy o wdrożeniu jej technologii w Morskim Porcie Gdynia). Innowacyjnością wykazali się autorzy aplikacji robotyzujących procesy z firmy PIRXON. Za firmę społecznie odpowiedzialną oceniający uznali producenta wyrobów ziemniaczanych Farm Frites Poland, a za dobrze zarządzaną – Base Group, wykonawcę konstrukcji stalowych. W ostatniej kategorii, związanej z elektromobilnością, wyróżniono dostawcę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, GreenWay Polska.

https://www.facebook.com/PelixarInnovations/posts/2639953316244801?cft[0]=AZXg3ZHqIAsbX0OJxT3jGc2nHnD9hl5CoE9OZX1tiZjnszquo1MK0DmV_PgIxVbMhL5ciyuZUBdtOo86cubrVHyNn9BwKC8QGCe-MvCJLVOq7vbxRp8J3Jd6M-TqQVrQnXtMh3iewtIiOTz3OrKOrtoIj-r9zR2wBNvkTw2bBxWBKw&tn=%2CO%2CP-R

III Forum Wizja Rozwoju

Gdyńską konferencję zorganizowała Fundacja Wizja Rozwoju. W tym roku po raz pierwszy do agendy wprowadzono tematy związane z przemysłem kosmicznym, nawigacją satelitarną oraz morską energetyką wiatrową. Równolegle w ramach hackathonu programiści pisali aplikacje mające ułatwiać życie w miastach. Wśród proponowanych rozwiązań znalazł się software, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizowania zużycia energii w domach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na