Przejdź do treści

Przemysł 4.0 lokalnie


  • Ekosystem przemysłu 4.0 obejmuje Huby Innowacji Cyfrowych i powoływane przez PPP Regionalne Rady.
  • Platforma Przemysłu Przyszłości współpracuje m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu i Politechniką Białostocką.
  • Nasz zespół ekspertów, odpowiedzialny za opracowania i artykuły publikowane w Bazie Wiedzy i E-learningu Przemysłu Przyszłości, przygotowuje rozwiązania technologiczne do radomskiego showroomu.

Rolą Platformy Przemysłu Przyszłości jest budowa ekosystemu nowoczesnej wytwórczości w Polsce. W związku z tym PPP powołuje Regionalne Rady złożone z przedsiębiorców, samorządowców i naukowców. Zadaniem lokalnych forów, których w sumie będzie 16, jest prowadzenie przedsięwzięć promujących nowe rozwiązania przemysłowe, a także opiniowanie programów wsparcia transformacji cyfrowej. Dodatkowo, organizacja koordynowała pilotażowy program Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych, działających w modelu one-stop-shop, czyli punktów świadczących kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom planującym transformacje w kierunku przemysłu 4.0. PPP zaangażuje się także w prace European Digital Innovation Hubs – ośrodków wspierających firmy w danym regionie, które wybierze Komisja Europejska.

Showroom technologii

Przykładem lokalnej współpracy jest podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz uruchomienie showroomu technologii przemysłu 4.0 w uczelni. Na miejscu studenci, uczniowie i przedsiębiorcy mogą zapoznać się z procesem druku 3D w technice FDM (ang. Fused Deposition Modeling), polegającej na podgrzewaniu termoplastycznego filamentu i nakładania go warstwa po warstwie na powierzchnię roboczą urządzenia. W showroomie są także: modelowe urządzenie wirnikowe z sensorami IIoT przesyłającymi dane do chmury obliczeniowej, gogle wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Eksperci PPP planują również nowe elementy, związane np. z robotyzacją czy tzw. szczupłym zarządzaniem.

Eksperci i E-learning Przemysłu Przyszłości

Zespół ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości to blisko 100 osób z 15 dziedzin, m.in. nowych modeli biznesowych, łączności 5G, cyberbezpieczeństwa, zielonego przemysłu, przemysłowego internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych. Opracowania i artykuły przygotowane przez specjalistów są dostępne zarówno w Bazie Wiedzy portalu PPP, jak i w E-learningu Przemysłu Przyszłości. Subserwis edukacyjny, prowadzony przez radomski zespół, zawiera także kursy internetowe i słownik wyjaśniający pojęcia związane z nowoczesną wytwórczością.

Przemysł 4.0 w radomskich firmach

Dziedziną nowoczesnej wytwórczości w Radomiu zajmuje się również firma Easy Robots, producent cobotów, zrobotyzowanych stanowisk CNC i cel spawalniczych. Z kolei technologie p4.0 w swoich procesach wykorzystują m.in. przedsiębiorstwo RADMOT specjalizujące się w toczeniu i frezowaniu sterowanym numerycznie, a także radomski oddział firmy DÜRR – wytwórcy systemów transportowych używanych w fabrykach samochodów, lakierniach i montażowniach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na