Przejdź do treści

Proces organizacji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana na mocy ustawy z 17 stycznia 2019 roku. Aktualnie prowadzone są intensywne działania mające na celu doprowadzenie do prowadzenia pełnej działalności operacyjnej oraz rozpoczęcia realizacji działań statutowych. W najbliższych czasie zakładane jest zrealizowanie istotnych kroków formalnych:

  • Uzyskanie wpisu Fundacji do KRS.
  • Uruchomienie środków finansowych na działalność Fundacji.
  • Organizacja zespołu pracowników i struktury organizacji.

Równocześnie zespół projektowy w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nadal realizuje zadania przygotowawcze, które umożliwią płynne rozpoczęcie aktywnej działalności Fundacji w III kwartale 2019 roku. W najbliższym czasie planowane jest:

  • Szkolenie konsultantów Platformy Przemysłu Przyszłości.
  • Powołanie Szkoły Liderów 4.0, gdzie będą szkoleni pracownicy polskich przedsiębiorstw odpowiedzialni za transformację cyfrową swoich firm.
  • Rozpoczęcie prac nad procedurą budowy platformy cyfrowej Fundacji.
  • Powołanie pierwszych grup roboczych ds. szkoleń dla Kadr 4.0, rozwiązań Learning Factory.
  • Zainicjowanie wspólnych projektów z partnerami Fundacji w Polsce i w Europie.

Informacje o kolejnych etapach i działaniach będą zamieszczane stronie Fundacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: