Przejdź do treści

Proces organizacji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości


  • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana na mocy ustawy z 17 stycznia 2019 roku. Aktualnie prowadzone są intensywne działania mające na celu doprowadzenie do prowadzenia pełnej działalności operacyjnej oraz rozpoczęcia realizacji działań statutowych.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana na mocy ustawy z 17 stycznia 2019 roku. Aktualnie prowadzone są intensywne działania mające na celu doprowadzenie do prowadzenia pełnej działalności operacyjnej oraz rozpoczęcia realizacji działań statutowych. W najbliższych czasie zakładane jest zrealizowanie istotnych kroków formalnych:

  • Uzyskanie wpisu Fundacji do KRS.
  • Uruchomienie środków finansowych na działalność Fundacji.
  • Organizacja zespołu pracowników i struktury organizacji.

Równocześnie zespół projektowy w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nadal realizuje zadania przygotowawcze, które umożliwią płynne rozpoczęcie aktywnej działalności Fundacji w III kwartale 2019 roku. W najbliższym czasie planowane jest:

  • Szkolenie konsultantów Platformy Przemysłu Przyszłości.
  • Powołanie Szkoły Liderów 4.0, gdzie będą szkoleni pracownicy polskich przedsiębiorstw odpowiedzialni za transformację cyfrową swoich firm.
  • Rozpoczęcie prac nad procedurą budowy platformy cyfrowej Fundacji.
  • Powołanie pierwszych grup roboczych ds. szkoleń dla Kadr 4.0, rozwiązań Learning Factory.
  • Zainicjowanie wspólnych projektów z partnerami Fundacji w Polsce i w Europie.

Informacje o kolejnych etapach i działaniach będą zamieszczane stronie Fundacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na