Przejdź do treści

Prawie 6 mld $ na prywatne sieci 5G – w 2027 roku


  • Światowe wydatki obejmą m.in. radiową sieć dostępową.
  • Wśród sektorów, które skorzystają z odizolowanej łączności, będzie przemysł.
  • Średnioroczny wzrost wydatków na prywatne sieci 5G od 2019 roku wynosi 43,4%.

Przychody ze sprzedaży infrastruktury prywatnych sieci LTE/5G zwiększą się z 945 milionów dolarów w 2019 roku do 5,7 miliarda dolarów w 2024. Zgodnie z prognozą IDC, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 43,4%. Są to łączne wydatki na radiową sieć dostępową, rdzeniową, czyli centralny fragment wymiany ruchu, zarządzający transmisją danych, usługami głosowymi oraz na infrastrukturę transportową. Ekspert firmy analitycznej, Patrick Filkins, zwraca uwagę, że przedsiębiorcy są bardziej zainteresowani prywatnymi sieciami LTE/5G, odkąd pojawiło się więcej częstotliwości, które można wykorzystać na potrzeby firm. Jak zaznacza, tę infrastrukturę już wykorzystują organizacje na całym świecie, żeby rozwiązywać problemy z łącznością, jednak podobny model jest drogi, przez co zastosowanie ogranicza się do przedsiębiorstw dysponujących potrzebnymi kompetencjami i dostępem do wydzielonego pasma.

Gdzie sprawdzą się prywatne sieci?

IDC wskazuje trzy segmenty, które będą zainteresowane prywatnymi sieciami nowej generacji:

  • Branże wymagające stałej łączności, bez której prawdopodobnie pogorszyłyby swoje wyniki biznesowe lub operacyjne.
  • Sektor przemysłowy, którego celem jest automatyzacja. W tym przypadku istotną rolę odegrają takie zastosowania, jak ultra-niezawodna transmisja o niskich opóźnieniach (używana np. przy współpracy z robotami).
  • Tradycyjne przedsiębiorstwa, które potrzebują sieci bezprzewodowej, ale ich wymagania odnośnie sprawnej automatyzacji i redundancji (czyli podwojenia kluczowych elementów) nie są tak duże, jak w pozostałych segmentach. Niemniej w ich przypadku utrata łączności w kluczowych aplikacjach może prowadzić do spadku przychodów.

Przemysłowe zastosowania 5G

Łączność piątej generacji, poza niskimi opóźnieniami wynoszącymi około 2 ms, zapewni lepsze wykorzystanie powierzchni – na jednym metrze kwadratowym będzie mogło działać około 100 urządzeń. Zgodnie z danymi GSMA, na świecie działa obecnie 106 komercyjnych sieci 5G, które obejmują zasięgiem 7% populacji. Do 2025 roku będzie mogła z niej korzystać 1/3 ludzkości. Równolegle powstają sieci używane przez pojedyncze firmy, budowane w różnych modelach (m.in. prywatnym i dzielonym), które omawiał podczas konferencji #5GMadeByPoland Michał Zasępa z Accenture. W Polsce z łączności kampusowej korzysta pokazowa fabryka przemysłu 4.0 w Krakowie i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na