Przejdź do treści

Powstał nowy portal o sztucznej inteligencji

  • Serwis zawiera informacje o wdrożeniach przedsięwzięć dotyczących AI i sposobach ich finansowania.
  • Jeden z działów zawiera kursy poświęcone uczeniu maszynowemu czy statystyce.
  • Opublikowane materiały umożliwiają zapoznanie się z obecnymi trendami dotyczącymi algorytmów.
grafika; na monitorze wyświetla się mózg symbolizujący sztuczną inteligencję

Użytkownicy portalu sztucznej inteligencji poznają przykładowe wdrożenia algorytmów AI w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach. W drugiej grupie znajdą zbiór case studies opublikowanych w naszym portalu, na stronie katowickiego Showroomu IoT, a także PFR. Kolejnym elementem serwisu są poradniki i raporty dotyczące stosowania AI w biznesie, kompetencji ekspertów w dziedzinie algorytmów uczenia maszynowego czy wykorzystania big data w firmach. Na kolejnych podstronach można zapoznać się z programami finansowania projektów dotyczących wdrażania narzędzi AI dla firm. Dodatkowo, portal zawiera informacje o działaniu Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji oraz podgrup związanych np. z etyką i prawem, środowiskiem czy sektorem finansowym. Autorzy serwisu w jednym miejscu zgromadzili szkolenia dotyczące m.in. uczenia maszynowego, prawdopodobieństwa i statystyki oraz analizy danych.

(Strona główna serwisu – graf. Portal sztucznej inteligencji)

Co to jest AI?

Serwis, opublikowany na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyjaśnia, czym jest sztuczna inteligencja. Autorzy przywołują definicje zaproponowane w Polityce dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020 czy w dokumentach Komisji Europejskiej. Przywołują także określenie systemu AI przygotowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zgodnie z nim, system sztucznej inteligencji opiera się na koncepcji maszyny zdolnej do wpływania na środowisko poprzez formułowanie zaleceń czy przewidywania. W ujęciu OECD system AI ma trzy składowe: czujniki, logikę operacyjną (modele algorytmów) oraz aparat wykonawczy (siłowniki). Sensory zbierają informacje z otoczenia, a aparat zmienia środowisko. Podstawą działań siłowników są wyniki (zalecenia, przewidywania lub decyzje) przygotowywane przez algorytmy w oparciu o dane gromadzone dzięki czujnikom.

Circuit board in shape electronic brain with gyrus, symbol ai hanging over hand. Symbol of computer neural networks or artificial intelligence in neon cyberspace with glowing title on palm scientist
(graf. Getty Images)

Sztuczna inteligencja w E-learningu Przemysłu Przyszłości

Podstawom sztucznej inteligencji jest poświęcony jeden z kursów w E-learningu Przemysłu Przyszłości. Eksperci PPP omawiają w nim, czym są i jak działają systemy przetwarzania języka naturalnego, wizji komputerowej czy rozpoznawania mowy. Poruszają również zagadnienia cognitive computing, czyli przetwarzania poznawczego będącego swego rodzaju próbą symulacji ludzkich procesów myślowych. W ostatniej części szkolenia pokazują przykłady wykorzystania usług kognitywnych w biznesie. Na końcu, użytkownicy platformy, mogą sprawdzić swoją wiedzę w teście podsumowującym przerobione materiały. W serwisie są także kursy dotyczące cyberbezpieczeństwa, komunikacji w fabryce 4.0 oraz transformacji cyfrowej w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw.