Przejdź do treści

Powstał nowy portal o sztucznej inteligencji


  • Serwis zawiera informacje o wdrożeniach przedsięwzięć dotyczących AI i sposobach ich finansowania.
  • Jeden z działów zawiera kursy poświęcone uczeniu maszynowemu czy statystyce.
  • Opublikowane materiały umożliwiają zapoznanie się z obecnymi trendami dotyczącymi algorytmów.

Użytkownicy portalu sztucznej inteligencji poznają przykładowe wdrożenia algorytmów AI w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach. W drugiej grupie znajdą zbiór case studies opublikowanych w naszym portalu, na stronie katowickiego Showroomu IoT, a także PFR. Kolejnym elementem serwisu są poradniki i raporty dotyczące stosowania AI w biznesie, kompetencji ekspertów w dziedzinie algorytmów uczenia maszynowego czy wykorzystania big data w firmach. Na kolejnych podstronach można zapoznać się z programami finansowania projektów dotyczących wdrażania narzędzi AI dla firm. Dodatkowo, portal zawiera informacje o działaniu Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji oraz podgrup związanych np. z etyką i prawem, środowiskiem czy sektorem finansowym. Autorzy serwisu w jednym miejscu zgromadzili szkolenia dotyczące m.in. uczenia maszynowego, prawdopodobieństwa i statystyki oraz analizy danych.

Co to jest AI?

Serwis, opublikowany na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyjaśnia, czym jest sztuczna inteligencja. Autorzy przywołują definicje zaproponowane w Polityce dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020 czy w dokumentach Komisji Europejskiej. Przywołują także określenie systemu AI przygotowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zgodnie z nim, system sztucznej inteligencji opiera się na koncepcji maszyny zdolnej do wpływania na środowisko poprzez formułowanie zaleceń czy przewidywania. W ujęciu OECD system AI ma trzy składowe: czujniki, logikę operacyjną (modele algorytmów) oraz aparat wykonawczy (siłowniki). Sensory zbierają informacje z otoczenia, a aparat zmienia środowisko. Podstawą działań siłowników są wyniki (zalecenia, przewidywania lub decyzje) przygotowywane przez algorytmy w oparciu o dane gromadzone dzięki czujnikom.

Sztuczna inteligencja w E-learningu Przemysłu Przyszłości

Podstawom sztucznej inteligencji jest poświęcony jeden z kursów w E-learningu Przemysłu Przyszłości. Eksperci PPP omawiają w nim, czym są i jak działają systemy przetwarzania języka naturalnego, wizji komputerowej czy rozpoznawania mowy. Poruszają również zagadnienia cognitive computing, czyli przetwarzania poznawczego będącego swego rodzaju próbą symulacji ludzkich procesów myślowych. W ostatniej części szkolenia pokazują przykłady wykorzystania usług kognitywnych w biznesie. Na końcu, użytkownicy platformy, mogą sprawdzić swoją wiedzę w teście podsumowującym przerobione materiały. W serwisie są także kursy dotyczące cyberbezpieczeństwa, komunikacji w fabryce 4.0 oraz transformacji cyfrowej w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na