Przejdź do treści

Powstał Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0


  • Rolę BPK Przemysł 4.0 będzie pełnił Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.
  • Wśród zadań organizacji jest prowadzenie szkoleń dla jednostek, które chcą budować konsorcja i ubiegać się o granty z programu Horyzont Europa.
  • Inne BPK zajmą się takimi dziedzinami, jak zrównoważona gospodarka, inteligentna mobilność, a także czysta energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów inauguruje działanie Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0. Krzysztof Lipiec, dyrektor Departamentu Komercjalizacji Łukasiewicz-PIAP tłumaczy, że uruchomienie BPK umożliwi instytutowi zintensyfikowanie działań badawczo-rozwojowych i zaangażowanie w nie polskich przedsiębiorców. Nowe przedsięwzięcia będą realizowane w ramach programu Horyzont Europa, którego budżet na lata 2021-2027 wynosi 95,5 miliarda euro:
– Chcemy, aby jak największa część z tego budżetu trafiła do polskich podmiotów zajmujących się przemysłem 4.0. To jednak nie wszystko. Nowa pozycja daje nam również mandat do przedstawiania postulatów polskich firm w zakresie europejskiej agendy badawczej. Może się to dziać za naszym pośrednictwem, ale również poprzez włączenie polskich podmiotów w partnerstwa europejskie, które są bardzo istotnym narzędziem w tym programie – wyjaśnia Krzysztof Lipiec w rozmowie z Platformą Przemysłu Przyszłości.

Branżowe Punkty Kontaktowe

Celem działania Branżowych Punktów Kontaktowych jest pomoc przedsiębiorcom i naukowcom w ubieganiu się o fundusze unijne na prace z obszaru B+R+I – badań, rozwoju i innowacji. Rolę BPK w 6 dziedzinach pełnią instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz z Gliwic, Poznania, Wrocławia i Warszawy:

  • zrównoważona gospodarka – Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
  • transformacja cyfrowa – Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
  • technologie medyczne i zdrowie – Łukasiewicz – PORT
  • inteligentna i czysta mobilność – Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  • technologie niskoemisyjne i czysta energia – Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • przemysł 4.0 – Łukasiewicz – PIAP.

Koordynowaniem poszczególnych organizacji zajmie się Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle. Zgodnie z założeniami BPK będą istniały do 2027 roku. W tym czasie zajmą się m.in. prowadzeniem szkoleń o budowaniu konsorcjów i zdobywaniu pieniędzy z programu Horyzont Europa, organizowaniem spotkań przedstawicieli nauki i biznesu, jak również reprezentowaniem polskich organizacji w międzynarodowych stowarzyszeniach.

Partnerstwa europejskie

Działania Branżowych Punktów Kontaktowych będą komplementarne względem sieci sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych, które rozpoczęły działalność w lutym. HPK świadczą usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów zamierzających ubiegać się o granty w programie Horyzont Europa, jak również tych, które już realizują przedsięwzięcia w ramach Programów Ramowych UE. BPK skoncentrują się przede wszystkim na promowaniu partnerstw europejskich, które mają za zadanie łączyć Komisję Europejską z prywatnymi lub publicznymi organizacjami. Przykładem partnerstwa jest EIT Manufacturing, czyli publiczno-prywatna inicjatywa zajmująca się innowacyjnymi sposobami wsparcia produkcji. Częścią wydarzenia inaugurującego BPK Przemysł 4.0 było podpisanie umów o przystąpieniu Łukasiewicz – PIAP oraz polskiego producenta materiałów półprzewodnikowych i przyrządów dla fotoniki i mikroelektroniki, firmy VIGO, do EIT Manufacturing.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na