Przejdź do treści

Postęp technologiczny a koszt środowiskowy: cała prawda o produkcji półprzewodników


Naukowcy z National Sun Yat-Sen University na Tajwanie przeanalizowali różne innowacje w branży półprzewodników, aby wskazać te, które w istotny sposób przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań dla branży półprzewodników jest nowatorskim podejściem oraz dużym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie środowiska naukowe. Wysoka energochłonność procesów produkcyjnych, duże zużycie wody i wytwarzanie toksycznych odpadów powodują, że branżę półprzewodników można śmiało zaliczyć do grona największych globalnych niszczycieli środowiska.

Analiza Raportu CSR

Zgodnie z raportem społecznej odpowiedzialności (CSR), opublikowanym przez tajwańskiego giganta z branży półprzewodników Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited w 2020 r., całkowite zużycie wody w procesach produkcyjnych tego przedsiębiorstwa wyniosło tyle, ile średnie roczne zapotrzebowanie na wodę 7,3 mln ludzi na świecie. Dodatkowo wysoka energochłonność maszyn wykorzystywanych w produkcji, jak i emisja gazów cieplarnianych pokazują, że konieczne jest racjonalne podejście do rozwoju branży półprzewodników na świecie, uwzględniające gospodarkę obiegu zamkniętego oraz respektujące cele zrównoważonego rozwoju. Świadomość globalnych dostawców półprzewodników odnośnie skali szkodliwości branży stopniowo wymusza konieczność wdrażania nowego podejścia do dotychczasowo stosowanych technologii, strategii i modeli biznesowych.

Odpowiedzialność środowiskowa

Półprzewodniki odgrywają niezwykle ważną rolę w naszym codziennym życiu. Są kluczowym komponentem urządzeń elektronicznych a ich dostępność umożliwia wdrażanie nowych rozwiązań dla efektywności przemysłu i rozwoju społeczeństwa. Szybki rozwój technologii cyfrowych generuje coraz większy popyt na nowoczesne układy scalone. Rozwój branży półprzewodników musi jednak iść w parze ze zwiększaniem wysiłków, pozwalających zmniejszyć degradację środowiska. Niższa emisyjność procesów produkcji, ograniczenie zużycia wody oraz wdrażanie rozwiązań łagodzących negatywny wpływ odpadów produkcyjnych to tematy, które powinny łączyć środowiska naukowe oraz producentów półprzewodników na drodze dynamicznego rozwoju branży w najbliższej przyszłości.

Więcej na temat zrównoważonego podejścia do branży półprzewodników na świecie w artykule: link


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na