Przejdź do treści

Posiedzenie Polsko-Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej


13 września w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyło się VI posiedzenie Polsko-Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. W skład Komisji weszli przedstawiciele polskiego rządu wraz z sekretarzem stanu Grzegorzem Piechowiakiem oraz przedstawiciele rządu mołdawskiego na czele z ministrem gospodarki Sergiu Gabiu. Wraz z pozostałymi delegacjami wszystkich resortów i agencji państwowych działających w sektorze współpracy międzynarodowej i rozwoju gospodarczego, w spotkaniu na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii wzięła udział delegacja Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości – wiceprezes zarządu Piotr Bober i z główny specjalista ds. międzynarodowej wymiany gospodarczej FPPP Carlo Paolicelli.

Komisja z zadowoleniem przyjęła stały rozwój i rosnącą dynamikę stosunków dwustronnych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii. Ostatnie rozmowy na najwyższym szczeblu stworzyły solidne podstawy do ożywienia kontaktów sektorowych w wielu obszarach, w których współpraca może przynieść korzyści zarówno krajom, jak i społeczeństwom.

Uczestnicy wymieniły się informacjami nt. aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i Mołdawii, w tym wpływie wojny w Ukrainie na gospodarkę i działaniach podejmowanych przez rządy obu krajów, mających na celu minimalizowanie tego wpływu. Strona polska przedstawiła również informacje nt. wsparcia udzielanego Ukrainie.

Podczas swojego wystąpienia wiceprezes zarządu Piotr Bober, w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wyraził gotowość do nawiązania współpracy z ogólnokrajowymi inicjatywami mołdawskimi w obszarze Przemysłu 4.0, w zakresie rozwoju i wdrażania programów wspierających przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej, zwłaszcza w sektorach mechanizacji rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, tekstyliów i montażu AGD, uwzględniając także wspólną europejską inicjatywę na rzecz rozwoju produkcji półprzewodników w celu zapewnienia odporności łańcuchów dostaw i zmniejszenia zależności zewnętrznej.

Przedstawiciele rządu Polski i Mołdawii będą zachęcać do opracowania i podpisania wspólnego protokołu ustaleń między Tekwill Technology Hub Republiki Mołdawii, a polską Platformą Przemysłu Przyszłości, w celu rozpoczęcia współpracy w dziedzinie transformacji cyfrowej w sektorze przemysłowym, przy wsparciu programów Unii Europejskiej.

Komisja zwróciła również uwagę na potrzebę wzmocnienia inteligentnej specjalizacji, transferu technologii i zdolności innowacyjnych poprzez pozyskiwanie wspólnych środków organizacyjnych i finansowych dla projektów w obszarach priorytetowych Inteligentna Specjalizacja oraz poprzez rozwój mechanizmów wsparcia współpracy nauki z biznesem.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na