Przejdź do treści

Polska na 38 miejscu w Globalnym Indeksie Innowacyjności


  • Na lokatę naszego kraju wpłynął m.in. wysoki udział w eksporcie produktów zaawansowanych technologicznie.
  • Globalny Indeks Innowacyjności zawiera dane o 131 państwach.
  • Pierwsze 30 miejsc zajmują kraje o wysokich dochodach – wyjątkiem są Chiny, niezaliczane do tej kategorii, które uplasowały się na 14 pozycji.
  • Global Innovation Index 2020 opracowały: Uniwersytet Cornella, sieć uczelni biznesowych INSEAD oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

Polska uplasowała się na 38 miejscu w Globalnym Indeksie Innowacyjności 2020. Autorzy zestawienia w przypadku naszego kraju docenili przede wszystkim kapitał ludzki i prace badawczo-rozwojowe. Jako atuty wymienili też m.in. niski stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli w szkołach oraz wysokie, 9 miejsce w międzynarodowym badaniu Programme for International Student Assessment, prowadzonym wśród uczniów, którzy ukończyli 15 lat. W kategorii „Infrastruktura” mocną stroną Polski okazał się być dostęp online do rządowych usług, natomiast słabą – stosunek inwestycji do produktu krajowego brutto. Wśród zalet w pozostałych działach eksperci wyliczyli wielkość rynku krajowego, tempo wzrostu PKB na zatrudnionego, indeks Hirscha (miernik dotyczący znaczenia prac naukowych), udział produktów high-tech i tzw. dóbr kreatywnych w całości eksportu, jak również liczbę serwisów internetowych przypisanych do krajowej domeny najwyższego poziomu (.pl).

Europa liderem innowacji, choć nie we wszystkich kategoriach

W skali świata na Starym Kontynencie jest najwięcej innowacyjnych gospodarek – wśród 25 krajów przodujących w zestawieniu 16 pochodzi z Europy. Jak zaznaczają autorzy, najlepsze wyniki osiągają państwa o wysokich dochodach. Wyjątkiem są Chiny z 14 pozycją, które są jedynym krajem o średnich dochodach w pierwszej 30. Zmienia się krajobraz innowacji, przybywających nie tylko w Państwie Środka, ale i w Wietnamie, Indiach czy na Filipinach – za sprawą integracji z globalnymi łańcuchami i sieciami współpracy. Są kategorie, w których wygrywają kraje rozwijające się, np. Mozambik ma pierwsze miejsce, jeśli chodzi o stosunek inwestycji do PKB, Malezja jest liderem udziału produktów high-tech w eksporcie, a wydatki Botswany na edukację w stosunku do PKB mają najwyższy poziom na świecie.

100 najlepszych klastrów

W zestawieniu znalazły się też informacje o klastrach naukowo-technologicznych specjalizujących się w innowacjach. Ideą było pokazanie rozmieszczenia tego typu działalności w poszczególnych regionach, bo analiza samej tylko gospodarki krajowej jest niewystarczająca dla pokazania pełnego obrazu. 100 najbardziej nowoczesnych regionów na świecie (miarą w tym przypadku są udziały w patentach i publikacjach naukowych) znajduje się w 26 państwach: 25 w USA, 17 w Chinach, 10 w Niemczech. Najbardziej efektywny pod względem liczby patentów jest japoński klaster Tokio-Yokohama, z kolei w liczbie prac naukowych dominuje Pekin. Dane kształtują się nieco inaczej w zestawieniu obejmującym liczbę mieszkańców danego regionu – pierwsze trzy miejsca zajmują europejskie ośrodki: Cambrigde i Oxford z Wielkiej Brytanii oraz Eindhoven, gdzie pracują zarówno badacze z Holandii, jak i z Belgii.

O raporcie

Globalny Indeks Innowacyjności jest publikowany od 2007 roku i zawiera analizę danych ze 131 krajów. Partnerzy merytoryczni tegorocznej edycji to: przedsiębiorstwo Dassault Systèmes dostarczające m.in. oprogramowanie do projektowania 3D i platformę 3DEXPERIENCE – w portalu niedawno opisywaliśmy wdrożenie oprogramowania w Ericssonie, indyjskie stowarzyszenie Confederation of Indian Industry oraz Brazilian National Confederation of Industry. Kontrolę rankingów GII przeprowadziło Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na