Przejdź do treści

Platforma Przemysłu Przyszłości wypracuje standardy kształcenia w gospodarce 4.0


  • Razem z uczelniami z województw dolnośląskiego i opolskiego zaangażujemy się w powstanie Hubu Edukacji 4.0.
  • Nowe konsorcjum przygotuje standardy dla kierunków studiów związanych z technologiami przemysłu 4.0 i kompetencjami potrzebnymi w nowoczesnej gospodarce.
  • Monitorowanie dobrych praktyk w kraju i za granicą, prowadzenie pilotażowych kierunków studiów czy rekomendacje prawne to niektóre z projektowanych zadań Hubu Edukacji 4.0.
  • Spotkanie rozpoczynające prace organizujemy we współpracy ze startupem Stanversity.

14 marca planujemy spotkanie, podczas którego zainicjujemy powołanie Hubu Edukacji 4.0. Przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy Platformy Przemysłu Przyszłości i uczelni wyższych. W skład Hubu wejdą organizacje z województwa dolnośląskiego i opolskiego, wyspecjalizowane w kształceniu z zakresu przemysłu 4.0. Podstawowym zadaniem nowego konsorcjum będzie wypracowanie standardów kształcenia dla kierunków studiów związanych z nowymi technologiami i kompetencjami przyszłości. Możliwe będzie skalowanie przygotowanych wzorców i wdrożenie ich w całym kraju.

Zadania Hubu Edukacji 4.0

Stałe monitorowanie kierunków rozwoju sektora edukacji w kraju i za granicą oraz śledzenie dobrych praktyk w kształceniu to jedno z planowanych działań Hubu Edukacji 4.0. Eksperci pracujący w konsorcjum zajmą się również opracowywaniem efektywnych sposobów na dostosowanie zajęć na uczelniach do oczekiwań biznesu. W celu weryfikacji przygotowanych standardów Hub poprowadzi pilotażowe kierunki studiów. Dodatkowo organizacja nawiąże partnerstwa z firmami przemysłowymi i nawiąże współpracę akademicką, żeby podnosić poziom kształcenia. Kolejny cel Hubu to przygotowywanie rekomendacji prawnych w zakresie edukacji dla przemysłu 4.0.

Spotkanie we Wrocławiu

Wydarzenie inaugurujące powołanie Hubu Edukacji 4.0 rozpocznie się 14 marca o 16:00 we Wrocławiu. Zaproszeni goście zapoznają się z działalnością PPP, a także z koncepcją funkcjonowania nowego konsorcjum. Następnym punktem spotkania będzie rozmowa o zasadach współpracy i utworzenie grup roboczych, mających na celu przygotowanie powstania Hubu. Przedsięwzięcie przygotowujemy razem ze Stanversity – startupem edukacyjnym współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Valueships oraz Bergman Engineering. Stanversity prowadzi studia menadżerskie z zakresu przemysłu 4.0, gdzie wykładają praktycy z 9 krajów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na