Platforma Przemysłu Przyszłości wypracuje standardy kształcenia w gospodarce 4.0

  • Razem z uczelniami z województw dolnośląskiego i opolskiego zaangażujemy się w powstanie Hubu Edukacji 4.0.
  • Nowe konsorcjum przygotuje standardy dla kierunków studiów związanych z technologiami przemysłu 4.0 i kompetencjami potrzebnymi w nowoczesnej gospodarce.
  • Monitorowanie dobrych praktyk w kraju i za granicą, prowadzenie pilotażowych kierunków studiów czy rekomendacje prawne to niektóre z projektowanych zadań Hubu Edukacji 4.0.
  • Spotkanie rozpoczynające prace organizujemy we współpracy ze startupem Stanversity.

14 marca planujemy spotkanie, podczas którego zainicjujemy powołanie Hubu Edukacji 4.0. Przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy Platformy Przemysłu Przyszłości i uczelni wyższych. W skład Hubu wejdą organizacje z województwa dolnośląskiego i opolskiego, wyspecjalizowane w kształceniu z zakresu przemysłu 4.0. Podstawowym zadaniem nowego konsorcjum będzie wypracowanie standardów kształcenia dla kierunków studiów związanych z nowymi technologiami i kompetencjami przyszłości. Możliwe będzie skalowanie przygotowanych wzorców i wdrożenie ich w całym kraju.

Group of young engineers making prototype of plane with 3D printing in technology laboratory and observing process
(fot. Getty Images)

Zadania Hubu Edukacji 4.0

Stałe monitorowanie kierunków rozwoju sektora edukacji w kraju i za granicą oraz śledzenie dobrych praktyk w kształceniu to jedno z planowanych działań Hubu Edukacji 4.0. Eksperci pracujący w konsorcjum zajmą się również opracowywaniem efektywnych sposobów na dostosowanie zajęć na uczelniach do oczekiwań biznesu. W celu weryfikacji przygotowanych standardów Hub poprowadzi pilotażowe kierunki studiów. Dodatkowo organizacja nawiąże partnerstwa z firmami przemysłowymi i nawiąże współpracę akademicką, żeby podnosić poziom kształcenia. Kolejny cel Hubu to przygotowywanie rekomendacji prawnych w zakresie edukacji dla przemysłu 4.0.

teacher giving an IT class at school to a group of students using computers - education concepts. Image on screens were made from scratch by us.
(fot. Getty Images)

Spotkanie we Wrocławiu

Wydarzenie inaugurujące powołanie Hubu Edukacji 4.0 rozpocznie się 14 marca o 16:00 we Wrocławiu. Zaproszeni goście zapoznają się z działalnością PPP, a także z koncepcją funkcjonowania nowego konsorcjum. Następnym punktem spotkania będzie rozmowa o zasadach współpracy i utworzenie grup roboczych, mających na celu przygotowanie powstania Hubu. Przedsięwzięcie przygotowujemy razem ze Stanversity – startupem edukacyjnym współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Valueships oraz Bergman Engineering. Stanversity prowadzi studia menadżerskie z zakresu przemysłu 4.0, gdzie wykładają praktycy z 9 krajów.