Przejdź do treści

Premiera przewodnika po nowej Taksonomii UE


  • Publikacja „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie” dostarcza wiedzę na temat Taksonomii UE określającej warunki, które musi spełnić działalność gospodarcza, by uznać ją za zrównoważoną środowiskowo.
  • Ujednolicenie kryteriów umożliwia budowanie spójnych zasad finansowania zielonej transformacji.
  • Kompendium przygotowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości opublikowaliśmy w Bibliotece 4.0 – poniżej link umożliwiający pobranie publikacji.

Celem przewodnika „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie” jest przybliżenie menadżerom zagadnień dotyczących Taksonomii UE, czyli narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie transformacji klimatycznej w Unii Europejskiej. Taksonomia określa kryteria pozwalające ocenić, czy dana działalność jest zrównoważona. To z jednej strony ujednolica rozumienie pojęcia, zwiększa wiarygodność firm spełniających warunki i daje wskazówki do zmian pozostałym, a z drugiej – ułatwia przekierowanie pieniędzy na inwestycje, produkty i działania, które realizują cele społeczne.

Jak zaznacza Olga Semeniuk, Wiceminister Rozwoju i Technologii, zapoznanie się z Taksonomią UE jest istotne, jeśli chodzi o finansowanie zielonej transformacji i prowadzenie jej tak, by pomogła w rozwoju wspólnotowej gospodarki. Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw omawia także rolę PPP w tym kontekście:

Istotny udział w przygotowywaniu warunków dla osadzenia Europejskiego Zielonego Ładu w polskiej gospodarce ma współpracująca z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Platforma Przemysłu Przyszłości. Instytucja powołana dwa lata temu buduje ekosystem przemysłu 4.0, rozpowszechniając wśród przedsiębiorców wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, m.in. tych skupionych wokół zielonej transformacji.

Elementy przewodnika „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie”

Przedsiębiorcy znajdą w publikacji szczegółowe informacje o Europejskim Zielonym Ładzie, nowej Taksonomii UE, a także tzw. raportowania niefinansowego obejmującego społeczne i środowiskowe aspekty prowadzonej działalności (np. zdrowie pracowników czy wpływy na klimat) oraz standardy zarządzania firmą. Częścią przewodnika opracowanego we współpracy z Green Industry Foundation i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jest katalog obecnych i planowanych mechanizmów wsparcia zielonej transformacji przedsiębiorstw. Zestawienie zawiera m.in. informacje o programie Horyzont Europa, przedsięwzięciu LIFE+ czy Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Kompendium można pobrać z naszej Biblioteki 4.0.

Zielona fabryka w czwartej rewolucji

Dawid Solak, pełniący obowiązki prezesa Platformy Przemysłu Przyszłości, tłumaczy, że kwestie ekologii i zrównoważonego rozwoju to jeden z siedmiu filarów przemysłu 4.0, wspieranego przez PPP:

Myśleniu w kategoriach dbania o środowisko w branży produkcyjnej towarzyszy też ważna idea, aby prowadzenie przedsiębiorstwa służyło nie tylko celom komercyjnym, ale żeby ich osiąganie było ściśle powiązane z mądrym stosunkiem do pracowników, otoczenia biznesowego i sytuacji kraju. Model zrównoważonego rozwoju, uwzględniający całość tej problematyki, trafił do strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która w najbliższych latach będzie miała znaczący wpływ na europejską, w tym polską, gospodarkę.

O transformacji w kierunku zielonej fabryki, pisał prof. Mariusz Hetmańczyk, w artykule pt. „7 kroków do zaawansowanej produkcji w fabryce przyszłości”. Ekspert PPP omówił etapy prowadzące do zaawansowanego wytwarzania, wyszczególnione przez Europejskie Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na