Przejdź do treści

Perspektywy rozwoju technologicznego USA i Kanady


W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie prowadzone są aktywne działania na rzecz wspierania cyfryzacji firm i rozwoju kompetencji przedsiębiorczych społeczeństwa. Rząd USA konsekwentnie realizuje przyjęte strategie transformacji cyfrowej sektora biznesu dzięki licznym programom wsparcia oraz dużym nakładom na działalność badawczo-rozwojową. Z kolei w Kanadzie istotną kwestią, która determinuje kierunek rozwoju technologii jest nacisk na promowanie praktyk odpowiedzialnego biznesu, który w centrum zainteresowania stawia realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywy wspierane odgórnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Kanady są nakierowane przede wszystkim na zaspokojenie istotnych potrzeb społecznych oraz mają na celu zapewnienie obywatelom pełnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej. Aktywność inwestycyjno-rozwojowa przedsiębiorstw jest widoczna szczególnie w Dolinie Krzemowej, gdzie znajdują się siedziby światowych gigantów branży informatycznej takich jak Apple, Intel, Google, Youtube, czy też Facebook.

Wiodące, amerykańskie ośrodki badawcze o światowej renomie prowadzą prace nad rozwojem przełomowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain, Internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie amerykańskie władze intensyfikują działania w celu zapewnienia powszechnego dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego. Największe ośrodki badawcze w Stanach Zjednoczonych uczestniczą we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w przemyśle, a efekty ich przełomowych rozwiązań znajdują coraz więcej zastosowań na całym świecie. Stany Zjednoczone są również światowym liderem w zakresie technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz technologii kosmicznych. Obecne jednym z priorytetów amerykańskiego rządu jest wspieranie rozwoju i komercjalizacji technologii kwantowych, które mają w przyszłości zapewnić dużo większą moc obliczeniową niż obecne, szeroko wykorzystywane urządzenia. Ma to związek nie tylko z troską o zapewnienie bezpieczeństwa danych i szybkiego tempa rozwoju gospodarki, ale też z możliwością szerokiego zastosowania tych technologii w sektorze militarnym.

Ośrodki badawcze w Kanadzie są od wielu lat znane z osiągnięć w zakresie technologii robotycznych. Obecnie prowadzone są tam intensywne prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w robotyce, z myślą o zastosowaniach przemysłowych. W prace badawczo-rozwojowe nad sztuczną inteligencją angażowani są różni specjaliści, również w zakresie filozofii i etyki. Efektem prac licznego zespołu naukowców w 2018 r. był projekt zasad rządzących sztuczną inteligencją, zwany Deklaracją Montrealską, która stanowi swoisty „etyczny kompas” dla osób prowadzących prace nad rozwojem i wdrażaniem sztucznej inteligencji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na