Przejdź do treści

Parlamentarny zespół zajmie się przemysłem chemicznym


  • Zadaniem posłów i senatorów będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych oraz występowanie do urzędów w sprawach dotyczących sektora.
  • Zmiany w prawie są wymienione w Polityce Przemysłowej Polski jako niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw chemicznych.
  • W tekście przypominamy dane dotyczące wykorzystania technologii przemysłu 4.0 w branży.

W parlamencie powstaje zespół ds. przemysłu chemicznego – zapowiedział poseł Stanisław Bukowiec podczas Kongresu Polska Chemia. Posłowie i senatorowie skoncentrują się na omawianiu zagadnień dotyczących sektora z przedstawicielami administracji publicznej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i innych organizacji. Zadaniem zespołu będzie m.in. wypracowanie rozwiązań prawnych z zakresu funkcjonowania branży chemicznej. Parlamentarzyści będą także wspierali nowe rozwiązania technologiczne i rozpoczną współpracę z podobnymi grupami roboczymi. Obecnie w sejmie i senacie działają m.in. zespoły ds. Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej „Ciepło 2.0”, Polskiej Branży Cukrowej, Polskiej Branży Ziemniaczanej czy Nowego Zielonego Ładu. Ich zadaniem jest wspieranie konkretnych sektorów oraz rozwiązań.

Technologie przemysłu 4.0 w przemyśle chemicznym

W branży chemicznej w Polsce działa 13 tysięcy firm tworzących około 300 tysięcy miejsc pracy. Jak wynika z badania PIPC, 79% z nich przez ostatnie 5 lat wdrożyło rozwiązania przemysłu 4.0. 46% ankietowanych przedsiębiorstw ma gotowy plan transformacji w kierunku p4.0, a prawie 1/5 obecnie przygotowuje harmonogram działań. Jedynie 3% firm nie wprowadza zmian i nie zamierza tego robić. 43% organizacji z branży włączyło transformację cyfrową do swojej długoterminowej strategii. Prawie 1/3 współpracuje z liderami cyfrowych zmian, w przypadku 14% firm przekształcenia mają charakter spontaniczny i są uzależnione od bieżących potrzeb.

Chemia w Polityce Przemysłowej Polski

W opublikowanej na początku czerwca Polityce Przemysłowej Polski sektor chemiczny razem z m.in. meblarskim, kosmetycznym, bateryjnym, elektrotechnicznym czy materiałów budowlanych jest wymieniony wśród branż kluczowych, czyli takich, których rozwój pozwoli szybciej osiągnąć cele społeczno-ekonomiczne przedstawione w Strategii Produktywności 2030 zakładającej wzrost produktywności w gospodarce niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym i opartej na danych. Autorzy Polityki Przemysłowej Polski zakładają, że ożywienie w sektorze chemicznym jest zależne od upraszczania przepisów, z kolei największa szansa branży wiąże się z prowadzeniem prac nad wykorzystaniem wodoru jako źródła energii.

Kongres Polska Chemia

Uczestnicy Kongresu Polska Chemia, organizowanego corocznie przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, podejmują aktualne tematy dotyczące branży. W tym roku prelegenci omawiali m.in. kwestie pogodzenia celów Europejskiego Zielonego Ładu z codziennym funkcjonowaniem sektora, wdrażania idei EZŁ i gospodarki o obiegu zamkniętym czy zdigitalizowanych fabryk oraz inteligentnego przemysłu. Ważnym wątkiem były również: wykorzystanie wodoru, niskoemisyjny transport, rozwój sektora motoryzacyjnego i odnawialne źródła energii.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na