Przejdź do treści

Oświadczenie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości


Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami podważającymi dobre imię Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, umniejszającymi działalność i pracę naszych pracowników, wyrażamy głębokie zaniepokojenie bezkrytycznym powoływaniem się na niesprawdzone informacje publikowane przez niektóre media. Jednocześnie oświadczamy, co następuje:

Fundacja została powołana w 2019 roku a jej głównym celem statutowym jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań. Cel ten jest realizowany poprzez szereg przedsięwzięć, które wzmacniają kompetencje kadr i konkurencyjność przedsiębiorstw. Eksperci Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości skupiają się na merytorycznej pracy i zgodnie z przyjętym regulaminem wewnętrznym, nie odnoszą się do działalności politycznej. Nie są one bowiem przedmiotem działalności Fundacji.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która od samego początku swojego istnienia ma siedzibę w Radomiu, to uznana i ceniona organizacja ekspercka, która w ramach realizacji działań szkoleniowych, warsztatów, pokazów technologii przedsięwzięła tylko w 2022 roku blisko 120 inicjatyw, z których bezpłatnie mogli skorzystać przedsiębiorcy. Co więcej w obszarze doradztwa, eksperci i pracownicy Fundacji przeprowadzili ponad 1000 godzin konsultacji. Nie sposób wymienić wszystkich działań przeprowadzonych przez naszą organizację od jej powołania. Chcemy jednak przybliżyć kilka z nich. Sztandarowym projektem Fundacji jest “Szkoła Lidera”. To kompleksowy, kilkumiesięczny specjalistyczny kurs szkoleniowy skierowany do kadry menadżerskiej, zarówno wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych lub usługowych wspierających produkcję. Podczas zjazdów przygotowujemy uczestników do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm, tak aby wzmacniali ich konkurencyjność w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z sukcesem przeprowadziła dwie edycje projektu, w których wzięło udział ok. 30 menadżerów.

Kolejną inicjatywą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest “Konkurs Fabryka Przyszłości”. To inicjatywa ukierunkowana na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. W ramach niej niezależne gremium ekspertów wybiera najbardziej innowacyjne podmioty w siedmiu kategoriach zgodnych z obszarami transformacji cyfrowej w metodologii Advanced Manufacturing (ADMA). Do tej pory blisko 50 firm próbowało swoich sił w konkursie. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: Dell Products (Poland) Sp. z o.o., Gillette Poland International Sp. z o.o., Procter and Gamble Polska, Rockwell Automation, Inc. Katowice, firma SaMasz czy Schneider Electric. Już w kwietniu rusza kolejna, trzecia edycja konkursu, którego wartość zauważyła m.in. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, a partnerami byli m.in. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

W ramach prac Działu Zarządzania Wiedzą powstają także narzędzia wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich kadr, takie jak Nawigator Finansowy, Samoocena dojrzałości cyfrowej organizacji, Weryfikator Kompetencji Klastrów czy Platforma e-learningowa, które są bezpłatne i dostępne na stronie Fundacji. Publikowane są także raporty opracowane we współpracy z przedstawicielami sektora edukacji, Think thankami powołanymi przez Fundację i jednostkami specjalizującymi się w tematyce Przemysłu Przyszłości.

Działalność FPPP to także łączenie środowisk technologicznych, a także innowatorów, ekspertów oraz przedsiębiorców. Organizując kongresy, konferencje czy okrągłe stoły zachęcamy do nawiązywania kooperacji.

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym Platformy, a członkowie tego gremium pełnią swoją funkcję społecznie.

Działalność Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest regularnie audytowana. W 2021 r. kontrolę przeprowadziło m.in. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Najwyższa Izba Kontroli. Obie kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Fundacja regularnie przygotowuje sprawozdania, które przechodzą szczegółową weryfikację biegłego rewidenta. Wszystkie dotychczas przedłożone sprawozdania uzyskały opinię pozytywną.

W ramach przywołanej działalności przybliżamy zagadnienia związane z transformacją cyfrową, nowoczesnym przemysłem, zagospodarowaniem przestrzennym, a także rozwojem gospodarki w regionach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Wyczerpująco odpowiemy na każde pytanie dotyczące naszej działalności czy zagadnień związanych z rozwojem Przemysłu Przyszłości w Polsce.


Pytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@fppp.gov.pl


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na