Przejdź do treści

Młodszy specjalista ds. Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za wsparcie FPPP w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, przygotowanie rekomendacji dotyczących potencjalnych członków Kujawsko-Pomorskiej Rady Przemysłu Przyszłości oraz za obsługę organizacyjną i kancelaryjną posiedzeń Rady.

Miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania
Gotowość podjęcia pracy:
wrzesień 2021 r.
Data rozstrzygnięcia:
10 września 2021 r.