Przejdź do treści

Oferta szkoleniowo-doradcza dla branży handlowej


Polscy przedsiębiorcy jeszcze do 30 czerwca 2023 roku mogą uzyskać wsparcie Funduszy Europejskich w zakresie szkoleniowo-doradczym w programie „Kompetencje dla sektorów 2”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oferta skierowana jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w branży handlowej, a pozyskane dofinansowanie może zostać wykorzystane na rozwój kompetencji poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych czy poprzez doradztwo.

Jak wskazuje „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Sektor Handlu” – według ekspertów, w sektorze handlu brakuje przede wszystkim: kompetencji technicznych i cyfrowych związanych z postępującą automatyzacją procesów sprzedażowych oraz rozwojem nowoczesnych kanałów sprzedażowych i kompetencji społecznych (kreatywności, gotowości do nauki oraz umiejętności krytycznego myślenia). W przyszłości będzie widoczny wzrost znaczenia kompetencji z obszaru business intelligence, związanych z obsługą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w magazynach. Ponadto pracodawcy wskazują na coraz większe znaczenie interdyscyplinarności kompetencji (np. połączenie wiedzy z zakresu obsługi klienta, nowych technologii, merchandisingu, budowania relacji z klientami). Zauważalne jest także rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o sektorze i umiejętności w zakresie komunikacji z klientem.

Konkurs „Kompetencje dla sektorów 2” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach środków z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Dopasowana tematyka

Przewagą szkoleń i pozostałych usług dofinansowanych w ramach tego projektu jest fakt, że ich tematyka wynika wprost z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu. W skład Rady wchodzą reprezentanci branży handlowej, zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele edukacji oraz partnerów społecznych, którzy opracowując rekomendację, opierali się na znajomości sektora i ich potrzebach.

Wśród dofinansowanych szkoleń znajdują się takie jak:

– Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

– Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-commerce

– Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec

– Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy

– Generowanie leadów sprzedażowych

– Studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania w handlu krajowym i międzynarodowym / Master of Business Administration in Domestic and International Trade.

Zakres szkoleń obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia związane z handlem detalicznym. Szkolenia odbywają się online lub stacjonarnie w ramach przyjętego budżetu.

Jako Operator staramy się ułatwić naszym przedsiębiorcom przejście procesu rekrutacji oraz zakwalifikowania się do projektu i otrzymania wsparcia finansowego na szkolenia z zakresu Rekomendacji Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Handlu. Jesteśmy otwarci na kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz bezpośrednie spotkania z przedsiębiorcami, w trakcie których służymy pomocą przy wypełnianiu dokumentacji i rozwiewaniu wszelkich wątpliwości, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość podniesienia kompetencji i kwalifikacji pracowników, przy dużo niższych kosztach po stronie pracodawcy – podkreśla Marta Skraba, koordynatorka z ramienia Operatora – Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych.

Sektor handlu to niezmiernie ważna część naszej gospodarki. Przedsiębiorcy zdali celująco egzamin podczas pandemii COVID-19, zaopatrując nieprzerwanie nasze społeczeństwo w artykuły codziennej potrzeby. W okresie tym pojawiło się wiele wyzwań kompetencyjnych dla pracowników. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu prowadziła intensywne prace nad identyfikacją istniejących i nowo powstałych luk kompetencyjnych. Opracowała również zbiór kompetencji przyszłości, które nabierają coraz większego znaczenia w dobie dążenia do struktur przemysłu 4.0 i szerokich powiązań kooperacyjnych. Efekty prac Rady umieszczone są na jej stronie w formie licznych raportów. Wsparcie edukacyjne dla sektora realizowane było i jest w oparciu o dwie rekomendacje. Pierwszą wspierającą działania w okresie pandemii i drugą, która jest realizowana obecnie i wspomaga podniesienie kompetencji nieodzownych teraz i w najbliższej przyszłości  – mówi Andrzej Wojciechowicz, animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

Pełny zakres szkoleń oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu „Kompetencje dla sektorów 2”.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na