Przejdź do treści

Od 1 miliona zł do 50 mln euro dla MŚP. Jak je zdobyć?


  • Małe i średnie firmy w ramach programu „Badania na rynek” mogą ubiegać się o dofinansowanie nowych produktów lub procesów.
  • Warunek: innowacje muszą być efektem prac badawczo-rozwojowych.
  • Wartość zgłaszanych projektów powinna wynosić co najmniej milion złotych, a maksymalnie 50 milionów euro.
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski od 25 marca do 23 kwietnia.
  • Program „Badania na rynek” to 3 konkursy. Czym się różnią?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą zdobyć dofinansowanie inwestycji, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe produkty lub wdrożą w swoich firmach innowacyjne procesy technologiczne. Warunkiem jest, żeby zmiany wynikały z prac badawczo-rozwojowych. Działania R&D mogą być prowadzone samodzielnie, zlecone lub kupione przez daną firmę.

3 konkursy w programie „Badania na rynek”

Pierwszy jest rywalizacją ogólną, w której wystarczy spełnić podstawowe warunki, żeby ubiegać się o dofinansowanie. Drugi jest przeznaczony dla przedsięwzięć realizowanych w średnich miastach, a trzeci z konkursów, „Dostępność Plus”, dotyczy innowacji służących osobom o specyficznych potrzebach wynikających z ograniczeń fizycznych lub intelektualnych. Przyjmowanie wniosków w każdym z wymienionych konkursów rozpocznie się 25 marca i potrwa do 23 kwietnia. Wartość projektu, jak podają organizatorzy, powinna zawierać się w widełkach od 1 miliona złotych do 50 milionów euro. Wkład własny przedsiębiorcy w konkursach ogólnym i dla średnich miast to minimum 20 procent. W programie „Dostępność Plus” firma powinna dysponować co najmniej 30 procent wartości całego projektu.

Przedsiębiorstwa, które otrzymają pieniądze, mogą przeznaczyć je na inwestycje w park maszynowy, linie produkcyjne, nieruchomości czy roboty budowlane, a także eksperymentalne prace rozwojowe. Mają prawo kupić również patenty, licencje, know-how i usługi doradcze.

Dodatkowe warunki

Procesy i produkty muszą być nowoczesne w szerokiej skali, czyli nie tylko w obrębie danego przedsiębiorstwa, ale co najmniej na poziomie krajowym. Poza tym jest ważne, by firma ubiegająca się o wsparcie, działała od roku lub dłużej, a w ciągu ostatnich 3 lat osiągnęła przychody ze sprzedaży przekraczające 600 tysięcy złotych (małe przedsiębiorstwa) lub milion złotych (średnie).

„Badania na rynek” to akcja koordynowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i realizowana w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje o konkursie i dokumentację można znaleźć tutaj.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na