Przejdź do treści

O specjalizacji gospodarki i współpracy biznesu z nauką podczas Szczytu Cyfrowego IGF 2021


  • Big data, VR i AI to jedne z technologii najchętniej rozwijanych przez Polskie firmy.
  • Skupienie się na kilku branżach umożliwia wykorzystanie efektu skali.
  • Rolą otoczenia biznesu jest m.in. przekonywanie przedsiębiorców, że warto inwestować w nowe rozwiązania.
  • Podsumowujemy dyskusję pt. „DIGITAL FUTURE? Perspectives for Poland in an international context” prowadzoną podczas Szczytu Cyfrowego ONZ organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centru Badań i Rozwoju zaprezentował wyniki raportu „Digital Future” dotyczącego kierunków rozwoju technologii cyfrowych w Polsce. Publikacja została przygotowana na podstawie danych zebranych przez NCBR w czasie wdrażania, realizacji i rozliczania projektów prowadzonych w ramach unijnego finansowania w latach 2014-2020. 58% przedsięwzięć współfinansowanych przez NCBR dotyczyło digitalizacji. Blisko jedna trzecia obejmowała cyfryzację procesów, 12% to inwestycje w hardware, a 15% – w oprogramowanie. Kurczewski podkreślił, że istnieją 3 dziedziny technologii szczególnie rozwijanych w Polsce. W pierwszej, związanej z danymi, znalazły się sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, big data i blockchain (głównie w kontekście usług finansowych). Kolejna zawiera rozwiązania IoT i rozszerzonej rzeczywistość, przy czym aplikacje VR zwykle dotyczyły medycyny, nauki czy obronności. Ostatnia to automatyzacja procesów. Średni koszt inwestycji wyniósł 10 milionów złotych. Prezentacja obejmowała również listę najbardziej sektorów, z których pochodzą przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia NCBR-u. To m.in. medycyna i farmacja, IT, branża chemiczna, transportowa i inżynierii mechanicznej.

Potrzeba specjalizacji

Według Romana Szweda, przewodniczącego Rady Nadzorczej Atende, warto wybrać kilka sektorów i skoncentrować się na ich szybszym rozwoju. Podobnego zdania był Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju, który zaznaczał, że głównym problemem polskiej gospodarki jest to, że pełnimy rolę podwykonawców, a nie innowatorów. Przykładami branż, w których pozycja Polski jest wysoka, są m.in. motoryzacja, wytwarzanie wodoru oraz lotnictwo:

Mamy duże firmy i liczne kompetencje, ale nie używamy ich do budowania pozycji lidera. Moim zdaniem problemem w naszym kraju jest braki specjalizacji. Inwestujemy mnóstwo pieniędzy w wiele różnych projektów. Nie koncentrujemy się na poszczególnych dziedzinach, co pomogłoby sprawić, że stalibyśmy się najlepsi w Europie, a nawet na świecie. Obecne podejście nie pozwala na wykorzystanie efektu skali – wyjaśniał.

Jak uzupełniał, w inwestycjach nie chodzi o infrastrukturę, tylko o ludzi – naukowców i specjalistów, również zza granicy, którzy dzięki nakładom zdecydowaliby się na pracę w Polsce. Jednym z przykładów dobrych praktyk, które przytaczał, było wsparcie niemieckiego rządu udzielone Towarzystwu Fraunhofera. Chodziło o kwotę ponad 600 milionów euro na dwuletni proces nabywania kompetencji z zakresu komputerów kwantowych.

Jak firmy i naukowców przekonać do współpracy?

Zwiększanie świadomości wśród przedsiębiorców i jednostek naukowych jest sposobem na poprawę kooperacji pomiędzy tymi dwoma światami – zauważył Dawid Solak, pełniący obowiązki prezesa Platformy Przemysłu Przyszłości. Pracownicy naukowi powinni skupiać się na szybszej komercjalizacji swoich pomysłów, z kolei menadżerów należy przekonywać, że warto inwestować w nowe rozwiązania, co jest jednym z zadań PPP. Roman Szwed przyznał, że współpraca biznesu z nauką nie zawsze układa się dobrze, ale nie dotyczy to wszystkich obszarów. Na przykład nie ma przeszkód, kiedy chodzi o pomoc naukowców w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Bariery pojawiają się, gdy chodzi o prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, które jest trudne do zorganizowania pod kątem prawnym. Choć to oczywiście nie oznacza, że nie współpracujemy. Po prostu robimy to w inny sposób – akcentował.

Szczyt Cyfrowy 2021

Rozmowa była prowadzona podczas wydarzenia „Szczyt Cyfrowy ONZ – IFG (Internet Governance Forum/Światowe Forum Zarządzania Internetem) 2021”. 5-dniowa konferencja potrwa do 10 grudnia. Podczas dyskusji panelowych ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek naukowych i organizacji pozarządowych, omawiają takie dziedziny, jak włączenie gospodarcze i społeczne oraz prawa człowieka, a także nowe regulacje prawne w zakresie danych, treści i ochrony konsumentów. Część rozmów jest poświęcona zrównoważonemu rozwojowi, zmianie klimatu czy cyfrowej współpracy. Agendę można znaleźć w serwisie IGF, z kolei transmisje spotkań są dostępne na kanale YouTube Światowego Forum Zarządzania Internetem.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na