Przejdź do treści

Nowe technologie w rolnictwie


  • Mniejsze zatrudnienie w rolnictwie wpływa na wdrażanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję czy internet rzeczy.
  • Algorytmy AI są przydatne do zarządzania uprawami i hodowlami, a także kontroli jakości gleby.
  • Polscy rolnicy zaznaczają, że narzędzi cyfrowych potrzebują głównie do digitalizacji dokumentacji produkcji. Podsumowujemy wnioski z raportu „Technologie w rolnictwie” opracowanego przez Startup Poland i Microsoft.

Jednym z głównych czynników wdrażania nowych technologii w rolnictwie jest odpływ pracowników – w krajach rozwijających się odsetek spadł z 81% do 42%, a w rozwiniętych ubyło 12,8% pracujących w gospodarstwach. Big data, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy pomagają zbierać informacje, zarządzać nimi i wyciągać z nich wnioski, co pomaga rolnikom lepiej rozumieć procesy występujące w uprawach i podejmować trafniejsze decyzje. Zdaniem autorów publikacji, choć obecnie nowoczesne rozwiązania w europejskim rolnictwie nie są stosowane na szeroką skalę, bodźcem dla częstszych wdrożeń będzie Europejski Zielony Ład, czyli unijna inicjatywa zakładająca osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Technologie w rolnictwie

Kontrola jakości gleby, wykrywanie szkodników i chorób, a także zarządzanie uprawami i hodowlą oraz gospodarka wodna to przywoływane w raporcie przypadki użycia algorytmów AI w sektorze rolniczym. Na rynku pojawiają się roboty polowe i żniwne, a już teraz istnieją maszyny używane w mleczarstwie. Przykładem robotyzacji branży w Polsce, jest Agribot – maszyna sadownicza, testowana przy uprawie borówek. Z kolei rozwój internetu rzeczy w agrobiznesie nad Wisłą wymaga przygotowania infrastruktury – na terenach mniej zaludnionych brakuje stacji bazowych. Jak podkreślają twórcy opracowania, rozbudowa sieci powinna być realizowana w modelu Government to Business (G2B), zakładającego wsparcie instytucji publicznych, podobnie jak obrazowanie powierzchni Ziemi za pomocą satelitów.

Rolnictwo miejskie

Raport przybliża zagadnienie tzw. urban farmingu, czyli prowadzenia upraw w miastach, które pozwala skrócić łańcuchy dostaw i ograniczyć transport. Matylda Szyrle, prezes firmy Listny Cud, zaznacza, że miejską kultywację umożliwiają farmy wertykalne:

Przy użyciu technologii rośliny są uprawiane w zamkniętym pomieszczeniu w kontrolowanych warunkach. Uprawa wertykalna, w przeciwieństwie do tradycyjnej uprawy na polu, wykorzystuje dużo mniej cennych zasobów Ziemi – mniej wody, nie zużywa ziemi, nie jest zależna od pór roku ani naturalnego światła – wyjaśnia. – Przykładowo woda, która nawadniania rośliny, jest używana w obiegu zamkniętym – w trakcie podlewania rośliny pobierają jej dokładnie tyle, ile potrzeba im do wzrostu, a reszta wraca do filtracji i ponownego wykorzystania.

Perspektywa rolnika

11% osób prowadzących gospodarstwa inwestuje w rolnictwo precyzyjne (wspomagane kompurterowo), a 5% stawia na systemy automatycznego prowadzenia maszyn. Jeśli chodzi o obszary wykorzystania nowych technologii, w pierwszej kolejności polscy rolnicy wyliczają: cyfrową dokumentację produkcji, telemetrię, zwiększenie wydajności dzięki cyfrowym narzędziom oraz sprzedaż produktów z wykorzystaniem platform handlu internetowego. Kwestią digitalizacji dokumentów zajął się startup NAW IT, który opracował narzędzie ułatwiające przygotowanie planów nawozowych – pomysł przedsiębiorstwa przybliżaliśmy w relacji z Demo Day Wschodniego Akceleratora Biznesu.

O publikacji

Raport pt. „Technologie w rolnictwie” przygotowała organizacja Startup Poland we współpracy z Microsoftem. W portalu opisywaliśmy publikacje fundacji dotyczące rynku startupów w Polsce – zgodnie z opracowaniem „Polskie startupy 2020” co 4 młoda firma koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, 13% zajmuje się rozwiązaniami big data, 10% – przemysłem 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na