Nowe technologie w rolnictwie

  • Mniejsze zatrudnienie w rolnictwie wpływa na wdrażanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję czy internet rzeczy.
  • Algorytmy AI są przydatne do zarządzania uprawami i hodowlami, a także kontroli jakości gleby.
  • Polscy rolnicy zaznaczają, że narzędzi cyfrowych potrzebują głównie do digitalizacji dokumentacji produkcji. Podsumowujemy wnioski z raportu „Technologie w rolnictwie” opracowanego przez Startup Poland i Microsoft.
Kobieta pracująca w szklarni

Jednym z głównych czynników wdrażania nowych technologii w rolnictwie jest odpływ pracowników – w krajach rozwijających się odsetek spadł z 81% do 42%, a w rozwiniętych ubyło 12,8% pracujących w gospodarstwach. Big data, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy pomagają zbierać informacje, zarządzać nimi i wyciągać z nich wnioski, co pomaga rolnikom lepiej rozumieć procesy występujące w uprawach i podejmować trafniejsze decyzje. Zdaniem autorów publikacji, choć obecnie nowoczesne rozwiązania w europejskim rolnictwie nie są stosowane na szeroką skalę, bodźcem dla częstszych wdrożeń będzie Europejski Zielony Ład, czyli unijna inicjatywa zakładająca osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

3D Rendering of Artificial Intelligence hardware concept. Glowing blue brain circuit on microchip on computer motherboard. For big data processing, ai trading, machine learning, technology background
(graf. Adobe Stock)

Technologie w rolnictwie

Kontrola jakości gleby, wykrywanie szkodników i chorób, a także zarządzanie uprawami i hodowlą oraz gospodarka wodna to przywoływane w raporcie przypadki użycia algorytmów AI w sektorze rolniczym. Na rynku pojawiają się roboty polowe i żniwne, a już teraz istnieją maszyny używane w mleczarstwie. Przykładem robotyzacji branży w Polsce, jest Agribot – maszyna sadownicza, testowana przy uprawie borówek. Z kolei rozwój internetu rzeczy w agrobiznesie nad Wisłą wymaga przygotowania infrastruktury – na terenach mniej zaludnionych brakuje stacji bazowych. Jak podkreślają twórcy opracowania, rozbudowa sieci powinna być realizowana w modelu Government to Business (G2B), zakładającego wsparcie instytucji publicznych, podobnie jak obrazowanie powierzchni Ziemi za pomocą satelitów.

Telecommunication manual high worker engineer installing new 3g 4g LTE antenna on tall mobile base station (communication tower) in the middle of european forest, high angle of view. Working at height. Telecommunication masts and towers are typically tall structures designed to support antennas for telecommunications and broadcasting. Drone point of view.
(fot. Getty Images)

Rolnictwo miejskie

Raport przybliża zagadnienie tzw. urban farmingu, czyli prowadzenia upraw w miastach, które pozwala skrócić łańcuchy dostaw i ograniczyć transport. Matylda Szyrle, prezes firmy Listny Cud, zaznacza, że miejską kultywację umożliwiają farmy wertykalne:

Przy użyciu technologii rośliny są uprawiane w zamkniętym pomieszczeniu w kontrolowanych warunkach. Uprawa wertykalna, w przeciwieństwie do tradycyjnej uprawy na polu, wykorzystuje dużo mniej cennych zasobów Ziemi – mniej wody, nie zużywa ziemi, nie jest zależna od pór roku ani naturalnego światła – wyjaśnia. – Przykładowo woda, która nawadniania rośliny, jest używana w obiegu zamkniętym – w trakcie podlewania rośliny pobierają jej dokładnie tyle, ile potrzeba im do wzrostu, a reszta wraca do filtracji i ponownego wykorzystania.

kobieta pracująca przy hodowli roślin, w dłoniach trzyma tablet
(fot. Getty Images)

Perspektywa rolnika

11% osób prowadzących gospodarstwa inwestuje w rolnictwo precyzyjne (wspomagane kompurterowo), a 5% stawia na systemy automatycznego prowadzenia maszyn. Jeśli chodzi o obszary wykorzystania nowych technologii, w pierwszej kolejności polscy rolnicy wyliczają: cyfrową dokumentację produkcji, telemetrię, zwiększenie wydajności dzięki cyfrowym narzędziom oraz sprzedaż produktów z wykorzystaniem platform handlu internetowego. Kwestią digitalizacji dokumentów zajął się startup NAW IT, który opracował narzędzie ułatwiające przygotowanie planów nawozowych – pomysł przedsiębiorstwa przybliżaliśmy w relacji z Demo Day Wschodniego Akceleratora Biznesu.

(Zainteresowanie obszarami użycia cyfrowych technologiigraf. „Technologie w rolnictwie”)

O publikacji

Raport pt. „Technologie w rolnictwie” przygotowała organizacja Startup Poland we współpracy z Microsoftem. W portalu opisywaliśmy publikacje fundacji dotyczące rynku startupów w Polsce – zgodnie z opracowaniem „Polskie startupy 2020” co 4 młoda firma koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, 13% zajmuje się rozwiązaniami big data, 10% – przemysłem 4.0.