Przejdź do treści

Ulga podatkowa na działalność B+R


Odliczenia od dochodu wydatków na działalność badawczo-rozwojową.

Przedmiot wsparcia

Ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R w PIT.

Główne zasady

Począwszy od rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez przedsiębiorców mogą w określonych warunkach być odliczane od dochodu i stanowić ulgę podatkową. Prawo do skorzystania z ulgi posiadają:

  • podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36 oraz
  • podatnicy opłacający podatek według 19% stawki podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT- 36L.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych), do których należy zaliczyć: koszty wynagrodzeń pod warunkiem, że dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej; wydatki związane z nabyciem materiałów i surowców; wydatki poniesione na uzyskanie opinii, ekspertyz, usług doradczych; wydatki poniesione na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej; odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kosztami kwalifikowanymi nie jest jednak równowartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Koszty te nie mogą przekroczyć:

  • 30% – w odniesieniu do wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń oraz w odniesieniu do wydatków poniesionych na nabycie materiałów i surowców, uzyskanie opinii czy ekspertyz, korzystanie z aparatury badawczo-rozwojowej, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych:
  • 20% tych kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorców, a także małych oraz średnich przedsiębiorców,
  • 10% – w przypadku pozostałych podatników.

Wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Koszty poniesione na działalność badawczo – rozwojową (koszty kwalifikowane) należy wykazać w formularzu PIT/BR. Druk ten jest załącznikiem do zeznania PIT-36 i PIT-36L.

Poniżej zapis webinaru ze szczegółowymi informacjami o uldze B+R. W portalu opublikowaliśmy także relację ze spotkania dotyczącego tego rozwiązania podatkowego.

Organizator

Ministerstwo Finansów


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na