Przejdź do treści

Pożyczki szerokopasmowe


Pieniądze na rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Przedmiot wsparcia

Pożyczki udzielane na rozwój infrastruktury szerokopasmowego internetu.

Główne zasady

  • Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy odpowiedzialnego za wybór pośredników finansowych oraz weryfikację ich działań.
  • Pożyczki kierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Możliwe jest również finansowanie wydatków płynnościowych, żeby wzmocnić kondycję finansową, a w konsekwencji również pozycję rynkową małych i średnich firm.

Przeznaczenie: budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury dostępowej do internetu o wysokich przepustowościach: min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych.

Sposób finansowania

  • Kwota pożyczki: od 20 tys. zł do 50 mln zł.
  • Okres kredytowania: do 15 lat.
  • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 2,5 roku (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie).
  • Zawieszenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy.
  • Oprocentowanie w części wkładu Funduszu Funduszy: od 0,25% w skali roku (z możliwością obniżenia do 0%).
  • Brak wymaganego wkładu własnego.

Planowane terminy

Na bieżąco do grudnia 2023 roku.

Budżet konkursu

700 milionów złotych.

Organizator

Alior Bank S.A

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na