Pożyczki szerokopasmowe

Pieniądze na rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Przedmiot wsparcia

Pożyczki udzielane na rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Główne zasady

  • Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy odpowiedzialnego za wybór Pośredników Finansowych oraz weryfikację ich działań.
  • Pożyczki kierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Możliwe jest również finansowanie wydatków płynnościowych, żeby wzmocnić kondycję finansową, a w konsekwencji również pozycję rynkową małych i średnich firm.

Przeznaczenie: budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury dostępowej do Internetu o wysokich przepustowościach: min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych.

Sposób finansowania

  • kwota pożyczki: od 20 tys. zł do 50 mln zł
  • okres kredytowania: do 15 lat
  • karencja w spłacie rat kapitałowych: do 2,5 roku (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie)
  • zawieszenie spłat rat kapitałowych lub kapitało-odsetkowych: do 6 miesięcy
  • oprocentowanie w części wkładu Funduszu Funduszy: od 0,25% w skali roku (z możliwością obniżenia do 0%)
  • brak wymaganego wkładu własnego

Planowane terminy

na bieżąco do grudnia 2023

Budżet konkursu

700 mln zł

Organizator

Alior Bank S.A i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*