Przejdź do treści

Nauka nowoczesnego zarządzania w Akademii Menadżera Innowacji – zapisy trwają do 9 września


Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to projekt szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany dzięki Funduszom Europejskim z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Do 9 września br. firmy mogą zgłaszać się do czwartej edycji programu. Nauka nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynku – to wszystko czeka na przedstawicieli firm. Udział w AMI może wziąć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość. Wysokość dofinansowania uczestnictwa to nawet 80 proc.

Według Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, prowadzonego przez PARP, pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi przeszkodę w podejmowaniu działalności innowacyjnej – w 2022 r. wskazało na nią 65% innowacyjnych firm. Więcej niż co druga firma jest zdania, że brakuje wiedzy na temat wdrażania innowacji. Co więcej, uczenie się nowych rzeczy oraz pomysłowość i kreatywność są od lat jednymi z najbardziej potrzebnych kompetencji wskazywanych przez pracodawców w badaniach Bilansu Kapitału Ludzkiego. Akademia Menadżera Innowacji jest odpowiedzią m.in. na tę świadomość braków kompetencyjnych. Celem programu jest wyposażenie menadżerów i pracowników – kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie – w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program PARP, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części – szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

– AMI to program, który został zaprojektowany tak, żeby przynieść korzyść firmom, które chcą się zmieniać, budować nowe produkty lub usługi i szukają sposobu na to, żeby cyfrowa transformacja i innowacja wsparły je w tej ewolucji. W trakcie AMI otrzymają szereg rynkowych przykładów, dobrych praktyk, taktyk, metodyk i narzędzi, które mogą im pomóc wdrożyć zmianę we własnej organizacji – zachęca do udziału w programie Agnieszka Lewandowska, doradca AMI.

Co można zyskać dzięki udziałowi w Akademii Menadżera Innowacji:

· kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,

· studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,

· do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,

· wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,

· badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC),

· dostęp do Bazy Wiedzy AMI,

· certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,

· przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

– Gorąco polecam ten wyjątkowy na polskim rynku program łączący wykłady, warsztaty i doradztwo prowadzone przez znakomitych ekspertów i praktyków rozwoju biznesu. Jestem pewien, że każdy znajdzie tutaj wsparcie pomocne w budowaniu prawdziwie innowacyjnych organizacji – podsumowuje Sergiusz Sawin, przedsiębiorca, konsultant, współzałożyciel i partner The Heart, doradca AMI.

Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków unijnych i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Akademia zakłada udział od 2 do 4 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm – co najmniej trzech pracowników.

Uczestnicy poprzednich edycji gorąco zachęcają do wzięcia udziały w AMI

Janusz Kostka, Spec-wood Przemysław Boczkaj

– Dzięki Akademii Menedżera Innowacji, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć kilkuosobową grupą, odkryliśmy nowe możliwości rozwoju oraz znaleźliśmy ścieżki i obszary własnej działalności, które nie były w pełni efektywnie wykorzystywane.
Udział w Akademii, w wykładach, pozwolił nam poznać narzędzia i rozwiązania, których wcześniej nie znaliśmy, a spośród których przynajmniej kilka uważamy za interesujące oraz przydatne. Dzięki tej inicjatywie poznaliśmy także wiele osób z innych branż, których spojrzenie na prowadzenie biznesu stało się dla nas inspirujące. Nie możemy także, a może przede wszystkim, zapomnieć o doradcach i ekspertach, z którymi mieliśmy okazję wymieniać poglądy, a z wybranymi także ściśle współpracować.

Akademia Menadżera Innowacji, poprzez zaangażowanie doradców wizytujących naszą firmę, otworzyła nam możliwość współpracy z innymi firmami.

Katarzyna Korcz, BCF Sp. z o.o.

– Udział menadżerów naszej firmy w Akademii Menadżera Innowacji w II i III edycji organizowanej przez PARP spowodował zmianę myślenia, dzięki czemu przyspieszyliśmy wdrażanie innowacyjnych metod pracy, świadome budowanie zespołu oraz uwolnienie potencjału drzemiącego pod pokrywą utrwalonych przez lata złych nawyków w zarządzaniu. Otwarcie umysłów na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach zarządzania, jak również w procesach technologicznych. Zajęcia z obszaru Design Thinking oraz Business Model Canvas to praktyczna wiedza jak zorganizować efektywny dzień pracy. Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, z dużą dawką praktycznej wiedzy. Dopełnieniem całości jest realizacja wspólnie opracowanego planu zmian we współpracy z dedykowanym doradcą biznesowym.

Aleksander Słomka, DBN Wyroby Hutnicze

– Akademia Menadżera Innowacji pozwoliła na stworzenie zespołu dyrektorów w naszej firmie. Pracownicy podnieśli swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności do zarządzania m.in. zasobami ludzkimi, co mamy nadzieję, pozwoli nam w dalszym rozwoju. Jesteśmy zadowoleni ze szkoleń, które możemy polecać innym przedsiębiorcom.

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji na temat AMI.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na