Przejdź do treści

Narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej firm


  • Platforma Przemysłu Przyszłości udostępnia narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej firm.

Rozwój Przemysłu 4.0, opierającego się na wizji nowoczesnych firm i fabryk, niesie wiele wyzwań, ale tworzy również zupełnie nowe możliwości konkurowania na zmieniających się rynkach. Aby wykorzystać szansę rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej koniecznym jest nakreślenie nowych celów strategicznych biorących pod uwagę możliwości płynące ze stosowania cyfrowych rozwiązań.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowała narzędzie wspierające firmy w budowaniu strategii cyfryzacji w oparciu o diagnozę ich aktualnego zaawansowania na drodze do przemysłu przyszłości. Zapraszamy do dokonania samooceny za pomocą prototypu narzędzia dojrzałości cyfrowej dostępnego pod adresem: http://www.delab.uw.edu.pl/pl/przemysl-4-0/.

Po zakończeniu samooceny zostaną przedstawione indywidualne rekomendacje, co do ścieżki rozwoju zgodnego z ideą Przemysłu 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na