Przejdź do treści

Microsoft: 2/3 dużych firm w Polsce już stosuje AI


  • Z raportu „AI & Skills” wynika, że za 10 lat 55% pracowników w naszym kraju ma posługiwać się sztuczną inteligencją.
  • SI będzie coraz częściej stosowana również przez działy kadr i marketingu.
  • W trakcie wprowadzania AI w firmie zmieniają się potrzebne umiejętności pracowników – kompetencje techniczne z czasem ustępują miękkim.
  • Relacjonujemy prezentację raportu dotyczącego także Polski, przygotowanego przez amerykański koncern IT.

44% dużych firm w Polsce testuje możliwości sztucznej inteligencji, 23% to organizacje zaawansowane w stosowaniu algorytmów, a 33% ich nie używa. Większość menadżerów przedsiębiorstw korzystających na co dzień z AI uważa, że technologia zwiększa efektywność procesów i ułatwia wprowadzanie nowych produktów. Obecnie firmy potrzebują, aby co piąty pracownik miał umiejętności związane z SI, ale za 10 lat będą one wymagane od 55% zatrudnionych, niezależnie od działu.

Blisko 40% firm, które są liderami w wykorzystywaniu AI, ocenia, że algorytmy sprzyjają innowacjom. Tego samego zdania jest 12% przedstawicieli przedsiębiorstw, które nie używają SI. Z kolei według specjalistów korzystających ze sztucznej inteligencji, ich praca skupia się na kluczowych zadaniach, dzięki temu, że wszystkie uciążliwe i powtarzalne czynności są zautomatyzowane, a zaoszczędzony czas można przeznaczyć na pracę nad nowymi rozwiązaniami, na naukę i odpoczynek.

Niezbędne umiejętności pracowników

Wiceprezes firmy badawczej KRC Research, Julian Lambertin, zwraca uwagę, że w trakcie procesu wprowadzenia rozwiązań AI w firmie, zmieniają się niezbędne kompetencje pracowników. Na początku przy tworzeniu i wprowadzaniu systemów potrzeba umiejętności twardych – analitycznych i programistycznych. Podczas testowania wdrożeń niezbędne jest krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji, a także zdolność do kodowania i naprawy maszyn używających AI. Natomiast później, kiedy wszystko działa, należy już skupić się na relacjach międzyludzkich, szkoleniach i zarządzaniu ludźmi.

To wnioski z odpowiedzi 611 polskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu Microsoftu przeprowadzonym w marcu w sumie wśród 12 tysięcy pracowników i menadżerów z całego świata. Według raportu „AI & Skills” ponad połowa pracodawców z Polski uważa, że w najbliższych latach bardzo potrzebne będą umiejętności techniczne związane z analizą danych, kodowaniem i prowadzeniem badań naukowych. Jak przyznaje blisko 50% ankietowanych, podobnie ważne staną się zdolności negocjacyjne, komunikacyjne i zarządcze. Szczególnie cenieni będą przedsiębiorczy i kreatywni pracownicy.

Plan rozwoju AI

Wpływ AI na gospodarkę podkreślają autorzy opisywanej przez nas w portalu „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, którzy przygotowali plan wprowadzania tej technologii w 6 obszarach związanych ze społeczeństwem, edukacją i biznesem. Rządowy dokument omawia sposoby ułatwiające wprowadzanie SI, m.in.: kształcenie specjalistów począwszy od nauki wczesnoszkolnej, zmiany podatkowe dla firm stosujących tego typu rozwiązania oraz systemy pomocne w przekwalifikowywaniu pracowników, których zawody są zagrożone z powodu ekspansji sztucznej inteligencji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na