Microsoft: 2/3 dużych firm w Polsce już stosuje AI

  • Z raportu „AI & Skills” wynika, że za 10 lat 55% pracowników w naszym kraju ma posługiwać się sztuczną inteligencją.
  • SI będzie coraz częściej stosowana również przez działy kadr i marketingu.
  • W trakcie wprowadzania AI w firmie zmieniają się potrzebne umiejętności pracowników – kompetencje techniczne z czasem ustępują miękkim.
  • Relacjonujemy prezentację raportu dotyczącego także Polski, przygotowanego przez amerykański koncern IT.

44% dużych firm w Polsce testuje możliwości sztucznej inteligencji, 23% to organizacje zaawansowane w stosowaniu algorytmów, a 33% ich nie używa. Większość menadżerów przedsiębiorstw korzystających na co dzień z AI uważa, że technologia zwiększa efektywność procesów i ułatwia wprowadzanie nowych produktów. Obecnie firmy potrzebują, aby co piąty pracownik miał umiejętności związane z SI, ale za 10 lat będą one wymagane od 55% zatrudnionych, niezależnie od działu.

(graf. MS)

Blisko 40% firm, które są liderami w wykorzystywaniu AI, ocenia, że algorytmy sprzyjają innowacjom. Tego samego zdania jest 12% przedstawicieli przedsiębiorstw, które nie używają SI. Z kolei według specjalistów korzystających ze sztucznej inteligencji, ich praca skupia się na kluczowych zadaniach, dzięki temu, że wszystkie uciążliwe i powtarzalne czynności są zautomatyzowane, a zaoszczędzony czas można przeznaczyć na pracę nad nowymi rozwiązaniami, na naukę i odpoczynek.

(graf. MS)

Niezbędne umiejętności pracowników

Wiceprezes firmy badawczej KRC Research, Julian Lambertin, zwraca uwagę, że w trakcie procesu wprowadzenia rozwiązań AI w firmie, zmieniają się niezbędne kompetencje pracowników. Na początku przy tworzeniu i wprowadzaniu systemów potrzeba umiejętności twardych – analitycznych i programistycznych. Podczas testowania wdrożeń niezbędne jest krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji, a także zdolność do kodowania i naprawy maszyn używających AI. Natomiast później, kiedy wszystko działa, należy już skupić się na relacjach międzyludzkich, szkoleniach i zarządzaniu ludźmi.

(graf. MS)

To wnioski z odpowiedzi 611 polskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu Microsoftu przeprowadzonym w marcu w sumie wśród 12 tysięcy pracowników i menadżerów z całego świata. Według raportu „AI & Skills” ponad połowa pracodawców z Polski uważa, że w najbliższych latach bardzo potrzebne będą umiejętności techniczne związane z analizą danych, kodowaniem i prowadzeniem badań naukowych. Jak przyznaje blisko 50% ankietowanych, podobnie ważne staną się zdolności negocjacyjne, komunikacyjne i zarządcze. Szczególnie cenieni będą przedsiębiorczy i kreatywni pracownicy.

(Ważne umiejętności w perspektywie 5 lat – graf. MS)

Plan rozwoju AI

Wpływ AI na gospodarkę podkreślają autorzy opisywanej przez nas w portalu „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, którzy przygotowali plan wprowadzania tej technologii w 6 obszarach związanych ze społeczeństwem, edukacją i biznesem. Rządowy dokument omawia sposoby ułatwiające wprowadzanie SI, m.in.: kształcenie specjalistów począwszy od nauki wczesnoszkolnej, zmiany podatkowe dla firm stosujących tego typu rozwiązania oraz systemy pomocne w przekwalifikowywaniu pracowników, których zawody są zagrożone z powodu ekspansji sztucznej inteligencji.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór