Przejdź do treści

Menadżerowie z pesymizmem o produkcji przemysłowej


W sierpniu Purchasing Managers’ Index odnoszący się do polskiego przemysłu wyniósł 40,9 punktu. To spadek w porównaniu z danymi z lipca i kolejny miesiąc rejestrujący pogorszenie nastrojów wśród menadżerów gałęzi wytwórczej. Eksperci tłumaczą wynik PMI inflacją oraz złymi warunkami gospodarczymi w kraju i na rynku międzynarodowym.

W sierpniu wskaźnik, opracowywany przez S&P Global na podstawie ankiet wśród zarządzających podstawowymi obszarami produkcyjnymi, obniżył się do 40,9 punktu. Miesiąc wcześniej wynosił 42,1. To jeden z trzech najgorszych odczytów od 2008 roku. Na przełomie 2008 i 2009 PMI zeszło poniżej 40 punktów, a w 2020 zbliżyło się nawet do 30 punktów. W pierwszym przypadku był to skutek kryzysu finansowego, w drugim – pandemii koronawirusa. Wartości poniżej 50 punktów oznaczają kurczenie się gospodarki, wynik wyższy niż ta liczba – rozwój. Najnowsze dane zostały zebrane między 12 i 24 sierpnia.

Powody i kontekst

Przyczyną obniżającego się PMI sektora przemysłowego jest utrzymująca się wysoka inflacja, co powoduje, że klienci mniej kupują. Branża produkcyjna ma kłopoty zarówno w kraju, jak i za granicą. Zamówienia eksportowe spadają szósty miesiąc z rzędu, pikują też wytwórczość i popyt. Jak wyjaśnia Paul Smith, ekonomista S&P Global Market Intelligence: W obliczu rosnących obaw o recesję, które ciążyły na optymizmie biznesowym, firmy przygotowywały się na najgorsze, redukując zapasy i miejsca pracy w celu zminimalizowania wydatków. Jest to szczególnie ważne przy obecnej inflacji, która utrzymuje się na wysokim poziomie, mimo że presja kosztowa przekroczyła swój szczyt i wykazuje oznaki słabnięcia. Złe sygnały wysyłają także inne gospodarki europejskie. We Francji sierpniowe PMI wyniosło 49 punktów, w Niemczech – 49,8, a w Wielkiej Brytanii – 46.

Indeks S&P Global

Purchasing Managers’ Index notuje informacje dotyczące pięciu obszarów kluczowych dla przemysłu. To zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy i zapasy. Każdy obszar, o który są pytani menadżerowie, ma inny udział w konstrukcji wskaźnika PMI, wagi odpowiedzi wynoszą kolejno 30, 25, 20, 15 i 10%. Indeks jest publikowany od blisko ćwierć wieku i stanowi wyprzedzający sygnał na temat sytuacji gospodarki.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na