Przejdź do treści

Malow – zaawansowane technologie produkcyjne


Poznaj wyróżnioną fabrykę Konkursu Fabryka Przyszłości 2022

Malow
Suwałki


Meble Malow wyposażają gabinety lekarskie w szafy kartotekowe, siłownie oraz szkoły w szafy ubraniowe czy warsztaty w szafy socjalne BHP. Firma Malow to uznany na całym świecie polski producent mebli metalowych, które mają uniwersalne zastosowanie w każdym środowisku.

Fabryka Malow to nowoczesny park maszynowy posiadający jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych na świecie. Jest to jeden z największych pracodawców działających w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Korpus szafy w 90s? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, które zostały wyróżnione w kategorii Zaawansowane Technologie Produkcyjne w Konkursie Fabryka Przyszłości 2022.

Logo Malow

O firmie

MALOW Spółka z o.o. z Suwałk to jeden z największych europejskich producentów mebli metalowych. Historia firmy sięga lat 80-tych. Obecnie zakład jest rozlokowany na 12 ha, z czego 3,3 ha to hale produkcyjne, magazyny i biura.

Rocznie produkuje ok. 300 tys. szt. wyrobów o łącznej wartości sprzedaży 50 mln EUR, zatrudnia ponad 650 osób. Standardowa oferta obejmuje meble: biurowe, socjalne, szkolne, warsztatowe, medyczne, regały magazynowe i przesuwne.

Aby sprostać wymaganiom rynku i klientów Malow ciągle pracuje nad rozwojem produktów. Nowoczesne i uniwersalne maszyny do obróbki i kształtowania blach oraz profili metalowych, nowe technologie lakierowania proszkowego, jak również ciągły nadzór własnej kadry technicznej – to wszystko zapewnia wysoką jakość produkowanych mebli i ciągły rozwój nowych produktów.

Dużym osiągnięciem jest uruchomienie najnowszych w Europie automatycznych linii do produkcji socjalnych szaf metalowych. Jest to kolejny kamień milowy w rozwoju wyrobów. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w liniach produkcyjnych pozwalają na wykonanie elementów z dokładnością do 0.25mm w 18 sekund. Unikalnym rozwiązaniem jest również możliwość automatycznego zaginania profili zamkniętych.

Wyroby firmy docierają do odbiorców poprzez sieć około 70 sprawdzonych dealerów handlowych na terenie całej Polski, oraz 25 poza granicami kraju. Ponadto wyroby firmy Malow w coraz większym stopniu trafiają do klientów poprzez kanały B2B. Meble metalowe produkcji Malow są znane za granicą, we wszystkich krajach Unii Europejskiej i nie tylko, a w szczególności we Francji, Niemczech oraz Skandynawii. Od trzech lat są obecni z swoimi meblami również w krajach arabskich: Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie. Malow realizował dostawy do armii polskiej, niemieckiej, angielskiej, szwedzkiej i norweskiej. Ok. 70% produkcji trafia na eksport.

Firma kładzie bardzo duży nacisk na ekologię. Od 2020 roku 30% zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywa ich własna Farma Fotowoltaiczna o mocy 2,154 MW. Więcej informacji o Farmie na blogu firmowym.

Dlaczego Malow?

Malow to jeden z największych w Europie producent mebli metalowych. Spółka Malow korzysta z dobrodziejstw nowoczesności i od lat szeroko wykorzystuje automatyzację i robotyzację w swych procesach produkcyjnych.

Na wyróżnienie zasługuje w szczególności fakt, że firma z polskim kapitałem, polską myślą technologiczną działa w sposób systemowy, zorientowany na przyszłość, wychodzi z powodzeniem na szereg rynków zagranicznych, a poziom dojrzałości w rekomendowanej do wyróżnienia kategorii jest wysoki i tworzy spójny system. Firma podąża wyznaczoną sobie ścieżką długofalowego rozwoju zarówno pod względem nowoczesności technologicznej jak i świadomości i działań proekologicznych.

3 pytania do … Malow

Co według Malow jest kluczowe w transformacji cyfrowej?

W dzisiejszych czasach transformacja cyfrowa przestaje być trendem a zaczyna być koniecznością. Spółka Malow dużo inwestuje w infrastrukturę, technologię i organizację. Dziś coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że digitalizacja czasochłonnych procesów może przynieść nam szereg korzyści, oszczędzić koszty i uzyskać większą przewagę konkurencyjną„.

Dlaczego warto ubiegać się o tytuł Fabryki Przyszłości?

W konkursie o tytuł Fabryki Przyszłości wystartowaliśmy głównie dlatego, żeby się sprawdzić i mieć możliwość porównania się z innymi firmami oraz sprawdzić, gdzie mamy obszary do doskonalenia. Podczas wizyty ewaluacyjnej mieliśmy przyjemność przeprowadzenia wielu ciekawych dyskusji z ekspertami Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, którzy mają ogromne doświadczenie zawodowe i odwiedzili wiele fabryk, co było bardzo inspirujące. Przekonaliśmy się też, że stale się nie doceniamy i startując w konkursie mogliśmy wskazać więcej kategorii, w których mielibyśmy szansę„.

Jakie aspekty zarządzania fabryką są dziś kluczowe w perspektywie wyzwań i trendów globalnych?

Ostatnie lata to naprawdę trudne i nieprzewidywalne czasy. Najpierw mierzyliśmy się z zupełnie nam nieznanym zjawiskiem światowej pandemii a ubiegły rok to rosyjska inwazja na Ukrainę, czego konsekwencją były kolejne zawirowania związane z podwyżkami cen materiałów, energii i ogólnej niepewności. Ogromnym wyzwaniem jest brak doświadczeń, do których moglibyśmy się odnieść czy gotowych scenariuszy, dlatego kluczowa jest elastyczność zarządzania, która pozwala na bieżąco dostosowywać niezbędne zasoby i szybko podejmować kluczowe decyzje.
Wyzwaniem jest wdrażanie rozwiązań „Przemysłu 4.0”, które obejmują integrację łańcucha wartości, nowe technologie cyfrowe czy współpracę maszyn, urządzeń i ludzi. To trend, który zapewnia przewagę konkurencyjną i jest swego rodzaju remedium na niż demograficzny, kłopoty z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników i przede wszystkim, coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów, np. w zakresie personalizacji wyrobów„.

Na pytania odpowiadał:


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na