Przejdź do treści

Lipcowe wyniki sektora przemysłowego


  • Wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu był wyższy o 9,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
  • Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wynik uplasował się na poziomie +12,6%.
  • Dane dla zestawienia z czerwcem wyniosły odpowiednio: -3,9% oraz +0,7%.

Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wzrost produkcji w lipcu w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. W sytuacji lepszej niż przed rokiem jest 27 z 34 branż monitorowanych przez Urząd. Największe zmiany na plus dotyczą produkcji urządzeń elektrycznych (26,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (25,9%), metali (22,3%) oraz wyrobów z metali (21,5%). Natomiast spadki, w porównaniu z tym samym okresem, odnotowano w 7 działach, m.in. w wytwórstwie pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (4,7%) czy mebli (2,4%.).

Spadek produkcji w lipcu względem miesiąca ubiegłego

W zestawieniu z czerwcem, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wynosi +0,7% i dotyczy 8 działów, m.in.: w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,0%), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego – lignitu (4,1%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (4,0%) i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (3,8%). Natomiast spadek wystąpił w 26 dziedzinach, w tym w produkcji:

  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,9%,
  • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,8%,
  • pozostałego sprzętu transportowego – o 9,6%,
  • maszyn i urządzeń – o 9,4%,
  • mebli – o 7,8%,
  • urządzeń elektrycznych – o 7,6%,
  • wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,2%.

Eurostat podsumował czerwiec

W porównaniu z majem, w Unii Europejskiej produkcja zmalała w czerwcu o 0,2%, a w strefie euro – o 0,3%. Według szczegółowych informacji Eurostatu, o 1,5% spadła produkcja dóbr inwestycyjnych (używanych do produkcji innych towarów), a energii o 0,6%. Na plusie są: wytwarzanie trwałych dóbr konsumpcyjnych (np. elektroniki, mebli), surowców oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, spadki odnotowały m.in.: Irlandia, Portugalia i Dania, z kolei produkcja wzrosła najbardziej na Malcie, w Holandii i Estonii. Wynik Polski w tym zestawieniu jest dodatni, wyniósł +1%. Ujęcie rok do roku wskazuje lepsze wyniki zarówno w UE (o 10,5%), jak i strefie euro (+9,7%).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na