Konsultacje w sprawie białej księgi AI przedłużone do 14 czerwca

  • Komisja Europejska przesunęła termin zakończenia publicznej dyskusji na temat sztucznej inteligencji.
  • Opinię o zawartości białej księgi może wyrazić każdy obywatel.
  • Przedmiotem rozmów są regulacje prawne i tworzenie tzw. ekosystemu doskonałości dla funkcjonowania i rozwoju AI.
symboliczne przedstawienie sztucznej inteligencji

Komisja Europejska przedłużyła termin konsultacji w sprawie białej księgi AI do 14 czerwca – z planowanego wcześniej 31 maja. Swoją opinię na stronie KE mogą wyrazić wszyscy, ale do udziału urzędnicy namawiają przede wszystkim twórców systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych i naukowców. Konsultacje dotyczą działań zmierzających do budowy „ekosystemu doskonałości”, w którym chodzi o partnerstwo organizacji prywatnych i publicznych w prowadzeniu badań naukowych oraz wdrażaniu rozwiązań opierających się na AI. W planach jest także stworzenie instrumentów finansowych dla małych i średnich firm.

sztuczne sieci neronowe
(graf. Getty Images)

Sztuczna inteligencja i prawo

Dyskusja obejmuje również kwestie prawne – KE pyta o ocenę zagrożeń wynikających z szerokiego stosowania algorytmów uczenia maszynowego, a także, czy używanie systemów identyfikacji biometrycznej, jak rozpoznawanie twarzy, wymaga dodatkowych regulacji. Instytucja unijna chce poznać opinie o zaproponowanym etykietowaniu programów bazujących na AI i szczegółowym oznaczaniu aplikacji wysokiego ryzyka. Do tych ostatnich zaliczają się programy dla sektora zdrowotnego, transportowego czy energetycznego. Twórcy systemów będą musieli spełnić wymogi w zakresie zbierania i przechowywania danych, a także nadzoru człowieka nad działaniem oprogramowania. Biorący udział w konsultacjach mogą wypowiedzieć się dodatkowo na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie używania AI. Na tej podstawie w przyszłości mają powstać jednolite przepisy dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji.

(graf. Getty Images)

Etyka i AI

Prace nad uregulowaniem systemów wykorzystujących AI prowadzi również Parlament Europejski. Europosłowie przygotowali projekty sprawozdań z zaleceniami dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję i jej etyczne stosowanie. Parlament stwierdził, że wdrażanie SI musi być zawsze prowadzone pod kontrolą człowieka oraz umożliwiać w dowolnym momencie przejęcie wpływu na algorytmy. Eurodeputowani wskazali również, że przyszłe przepisy powinny objąć oprogramowanie, algorytmy oraz dane wykorzystywane w systemach działających na terenie Unii Europejskiej – niezależnie od tego, gdzie umiejscowione są serwery przechowujące informacje. Jak podkreślili posłowie, wszystkie nowe rozwiązania muszą być zaprojektowane tak, aby instytucje kontrolne mogły bez trudu ocenić ich zgodność z prawem Wspólnoty. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za SI, parlament uznał natomiast, że nie potrzeba dodatkowych przepisów, wystarczy dostosować istniejące.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór