Przejdź do treści

Konsultacje w sprawie białej księgi AI przedłużone do 14 czerwca


  • Komisja Europejska przesunęła termin zakończenia publicznej dyskusji na temat sztucznej inteligencji.
  • Opinię o zawartości białej księgi może wyrazić każdy obywatel.
  • Przedmiotem rozmów są regulacje prawne i tworzenie tzw. ekosystemu doskonałości dla funkcjonowania i rozwoju AI.

Komisja Europejska przedłużyła termin konsultacji w sprawie białej księgi AI do 14 czerwca – z planowanego wcześniej 31 maja. Swoją opinię na stronie KE mogą wyrazić wszyscy, ale do udziału urzędnicy namawiają przede wszystkim twórców systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych i naukowców. Konsultacje dotyczą działań zmierzających do budowy „ekosystemu doskonałości”, w którym chodzi o partnerstwo organizacji prywatnych i publicznych w prowadzeniu badań naukowych oraz wdrażaniu rozwiązań opierających się na AI. W planach jest także stworzenie instrumentów finansowych dla małych i średnich firm.

Sztuczna inteligencja i prawo

Dyskusja obejmuje również kwestie prawne – KE pyta o ocenę zagrożeń wynikających z szerokiego stosowania algorytmów uczenia maszynowego, a także, czy używanie systemów identyfikacji biometrycznej, jak rozpoznawanie twarzy, wymaga dodatkowych regulacji. Instytucja unijna chce poznać opinie o zaproponowanym etykietowaniu programów bazujących na AI i szczegółowym oznaczaniu aplikacji wysokiego ryzyka. Do tych ostatnich zaliczają się programy dla sektora zdrowotnego, transportowego czy energetycznego. Twórcy systemów będą musieli spełnić wymogi w zakresie zbierania i przechowywania danych, a także nadzoru człowieka nad działaniem oprogramowania. Biorący udział w konsultacjach mogą wypowiedzieć się dodatkowo na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie używania AI. Na tej podstawie w przyszłości mają powstać jednolite przepisy dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji.

Etyka i AI

Prace nad uregulowaniem systemów wykorzystujących AI prowadzi również Parlament Europejski. Europosłowie przygotowali projekty sprawozdań z zaleceniami dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję i jej etyczne stosowanie. Parlament stwierdził, że wdrażanie SI musi być zawsze prowadzone pod kontrolą człowieka oraz umożliwiać w dowolnym momencie przejęcie wpływu na algorytmy. Eurodeputowani wskazali również, że przyszłe przepisy powinny objąć oprogramowanie, algorytmy oraz dane wykorzystywane w systemach działających na terenie Unii Europejskiej – niezależnie od tego, gdzie umiejscowione są serwery przechowujące informacje. Jak podkreślili posłowie, wszystkie nowe rozwiązania muszą być zaprojektowane tak, aby instytucje kontrolne mogły bez trudu ocenić ich zgodność z prawem Wspólnoty. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za SI, parlament uznał natomiast, że nie potrzeba dodatkowych przepisów, wystarczy dostosować istniejące.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na