Przejdź do treści

Konkurs dla innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców z Mazowsza


  • Aplikować mogą mikro, małe i średnie firmy, a także autorzy prac doktorskich zawierających pomysły unowocześniające biznes.
  • Pula nagród to 113 tysięcy złotych.
  • Inicjatorzy – Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, czekają na aplikacje do 7 września.

Organizatorzy 13 edycji konkursu „Innowator Mazowsza” do 7 września przyjmują zgłoszenia w 2 kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec. Inicjatywa jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, które wprowadziły nowoczesny produkt, usługę, technologię lub innowację organizacyjną. Drugą grupą są autorzy prac doktorskich poświęconych rozwiązaniom, możliwym do wprowadzenia w biznesie – chodzi zarówno o innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, jak i marketingowe. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są na stronie inicjatywy. Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet przyznają nagrody finansowe (pula wynosi 113 tysięcy złotych) i rzeczowe twórcom najlepszych pomysłów.

Inicjatywy sieci przedsiębiorczych kobiet

Projekt „reSTART zmiany, które budują” jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat zamknęli firmę i otworzyli ją ponownie, ale nie działają na rynku dłużej niż pół roku. 8-miesięczny program polega m.in. na analizie przedsiębiorstwa i kompetencji właściciela, szkoleniach z zakresu finansów, prawa, zarządzania i marketingu, doradztwie oraz mentoringu. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły i trwa do 2023 roku. Z kolei przedsięwzięcie „Mój biznes za granicą”, realizowane we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz francuską agencją rządową promocji eksportu i inwestycji Business France, ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia dla przedsiębiorców planujących działania za granicą. Po sprawdzeniu PAIH zamierza wdrożyć rozwiązanie w obsłudze firm z sektora MŚP. Na projekt przeznaczono ponad dwa miliony złotych.  

Innowatorzy w innych regionach

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej przygotował inicjatywę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji działających w branży badań i rozwoju. W konkursie chodzi o wyłonienie podmiotów oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne produkty i usługi. Inicjatorzy, poza wręczeniem nagród, zajmują się promocją najlepszych projektów z województwa śląskiego. Z kolei małych i średnich firm innowacyjnych we wszystkich regionach nagradza Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja w tym roku przyznała wyróżnienia m.in. w woj. opolskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. ZPP planuje kolejne gale wręczenia nagród – w kujawsko-pomorskim, łódzkim i pomorskim.

Nowy serwis dla przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło platformę naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl z danymi na temat źródeł finansowania badań naukowych, kontakty do instytucji przyznających dotacje, jak również informacjami o współpracy biznesu z nauką. W „Banku inicjatyw” pojawią się opisy przypadków i przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców i naukowców. Zadaniem narzędzia jest diagnoza najważniejszych problemów w relacjach firm i jednostek badawczych. Stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która stanowi bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych, zachęca do podejmowania inicjatyw razem ze środowiskiem naukowym, a dodatkowo zbiera aktualności na temat realizowanych projektów – zaznacza Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na