Kompetencje 4.0. Program Edukacyjny

teacher giving an IT class at school to a group of students using computers - education concepts. Image on screens were made from scratch by us.

Projekt polega na stworzeniu internetowego kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia kompetencji przyszłości.

Przewodnik 4.0 – Przewodnik Kompetencji Przyszłości zmapuje kompetencje uczniów za pomocą zdigitalizowanej mapy kompetencji przyszłości niezbędne w gospodarce 4.0. Mapowanie kompetencji uczniów pozwoli nauczycielom opracować indywidualny (lub grupowy) proces rozwoju. Przewodnik 4.0 będzie rozwijany razem z Podręcznikiem (tradycyjny i multimedialny: tutorial ze szkoleniami e-learningowym).

Uczestniczące instytucje

Iceland Liechtenstein Norway grants
FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości – korzysta z dofinansowania o wartości 211252,50 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesów kształcenia kapitału ludzkiego w Polsce, w sposób pozwalający na dostosowanie edukacji do potrzeb rozwijającego się rynku pracy w kierunku przemysłu 4.0.