Przejdź do treści

Koło Ostrowa Wielkopolskiego powstanie hybrydowy magazyn energii


Urządzenie będzie demonstratorem nowoczesnej technologii, która połączy produkcję wodoru, gazu i prądu. Energia zostanie też zgromadzona w sprężonym dwutlenku węgla. Projekt ma kosztować 120 mln zł, ponad ¼ kwoty przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Demonstrator zostanie uruchomiony w oddziale Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Odolanowie. Twórcy zakładają wygenerowanie mocy 5 MW. Wcześniej specjaliści opracują studium wykonalności, na co poświęcą 9 miesięcy. Następnie studium ocenią eksperci NCBiR i wreszcie inwestycja przejdzie do etapu budowy i testów pilotażowej instalacji. Projekt ma kosztować 120 mln zł, z czego ponad 34 mln będą pochodziły z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Elementy hybrydowej konstrukcji

Magazyn energii zbuduje konsorcjum, którego liderem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerami spółki są Politechnika Śląska oraz Instytut Technologii Paliw i Energii. Przedsięwzięcie nazwane “Systemem wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej” dotyczy konstrukcji o hybrydowym charakterze. Ma to być demonstrator magazynu energii, który łączy 4 elementy. Są nimi: podsystemy produkcji zielonego wodoru, syntetycznego gazu ziemnego i energii elektrycznej z wykorzystaniem spalania tlenowego oraz podsystem magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla. W przyszłości, poza oddziałem PGNiG w Odolanowie, takie konstrukcje mogą powstawać w klastrach energetycznych.

Specyfika Hy-Chess

Przedstawiciel jednego z konsorcjantów, prof. Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej, wyjaśnia, że technologia zastosowana w ramach Hy-Chess umożliwia wykorzystywanie urządzeń, które już są na rynku. A zatem nie trzeba ich specjalnie projektować i produkować.

– Podstawowym wyzwaniem dla budowy systemu wielkoskalowego jest organizacja miejsca dla magazynowania dwutlenku węgla, pełniącego rolę nośnika energii – dodaje naukowiec. – Doświadczenie w budowie wielkoskalowych magazynów gazu, które ma PGNiG, pozwolić opracowywać wysokosprawne hybrydowe systemy magazynowania energii elektrycznej, których pojemność osiągnie poziom nawet kilkuset MWh.

Jak uzupełnia dr Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Paliw i Energii, kwestia magazynowania energii stanowi ważne wyzwanie w kontekście całej gospodarki.

fot. główne: Maciej Margas/ PGNiG archive / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na