Przejdź do treści

Jakie wyniki osiągnął polski sektor wytwórczy w listopadzie?


  • O 15,2% wzrosła produkcja w porównaniu rok do roku.
  • Poprawa wyników dotyczy wszystkich głównych grup, np. dóbr konsumpcyjnych czy związanych z energią.
  • Lepszą sytuację notują producenci w 31 z 34 monitorowanych przez GUS branż.

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w listopadzie o 15,2% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku i o 5,3% w zestawieniu z październikiem. Oba wskaźniki pozostają dodatnie po wyrównaniu sezonowym, czyli wyeliminowaniu czynników charakterystycznych dla danych okresów, jak np. liczba dni roboczych, i wynoszą odpowiednio +15,2 oraz +6,5. Wyniki branży od stycznia do listopada poprawiły się o 15% rok do roku.

Główne grupy

Wzrost widać we wszystkich głównych grupowaniach, dotyczących produktów:

  • związanych z energią – o 31,3%,
  • zaopatrzeniowych, czyli surowców, półfabrykatów lub wyrobów gotowych służących głównie dalszej produkcji – o 17%,
  • konsumpcyjnych trwałych, np. elektroniki, AGD, mebli – o 9,7%,
  • inwestycyjnych, jak maszyny i urządzenia używane w procesach wytwórczych – o 9,5%,
  • konsumpcyjnych nietrwałych, np. artykułów spożywczych, odzieży – o 8,3%.

Poszczególne branże

Główny Urząd Statystyczny monitoruje w sumie 34 branże – w ujęciu rok do roku lepsze wyniki dotyczyły 31 z nich, mających w sumie 98,5% udziału wartości produkcji. To m.in. sektory związane z naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych, wytwarzaniem metali, wyrobów z metali, a także maszyn i urządzeń. Wśród działów, których dotyczą spadki, znalazły się: produkcja skór i wyrobów skórzanych, jak również działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie.

Jak było w październiku?

Dane za październik podsumował już Eurostat. Zgodnie z informacjami Europejskiego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa wzrosła rok do roku o 1,1%, a miesiąc do miesiąca o 1,2%. W porównaniu z wrześniem, najlepiej wypadły Niemcy i Słowacja (+3%), najgorzej – Estonia i Łotwa. Z kolei w zestawieniu rok do roku, najlepsze wyniki odnotowały Litwa, Grecja i Dania, po drugiej stronie są Rumunia, Portugalia i Czechy. Wynik Polski to odpowiednio +2% i +10,2%.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na